NUMERY KONT

Opłaty za obiady kl. 1-6:

Wpłaty na konto:  17 1020 5226 000 0 6802 0416 6500

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, tytuł wpłaty, opłata za miesiąc, rok, np. Jan Kowalski 4a opłata za obiady wrzesień 2016

Opłaty za obiady oddział przedszkolny:

Wpłaty na konto:  75 1020 5226 0000 6902 0562 2735

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, oddział, tytuł wpłaty, opłata za miesiąc, rok, np. Jan Kowalski 0a opłata za obiady wrzesień 2016

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie Nr 20/2016 Dyrektora SP71 we Wrocławiu z dnia 31.08.2016r. w sprawie opłat za obiady w stołówce szkolnej.
  2. Regulamin stołówki szkolnej w SP71 we Wrocławiu

Darowizna dla świetlicy:

Wpłaty na konto:  95 1020 5226 0000 6902 0419 6960

Koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko dziecka, klasa , „ Darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”  np. „Jan Kowalski 4d darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”

Podstawa prawna: dobrowolna wpłata rodziców z przeznaczeniem na artykuły piśmiennicze i wyposażenie świetlicy szkolnej.

Opłaty za oddział przedszkolny:

Wpłaty na konto: 80 1020 5226 0000 6702 0562 2743

Koniecznie z opisem: imię i nazwisko dziecka, grupa oddziału przedszkolnego , miesiąc i rok  za który wpłacana jest  należność, z dopiskiem „dodatkowe godziny”, np. „Jan Kowalski 0c dodatkowe godziny wrzesień 2016”.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Wpłaty składek dla Rady Rodziców:

Wpłaty na konto:  58 1020 5226 0000 6902 0422 6726

Koniecznie z dopiskiem:    klasa,  tytuł wpłaty, rok szkolny, np. 4d wpłata składki na RR SP71 2016/2017

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 14.09.2016r.