XII Wojewódzki Konkurs Literacki „Wędrówki Szlakiem Wartości” 

Fundacja PAX ET BONUM oraz Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu zapraszają uczniów z klas IV-VIII do udziału w XII Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wędrówki Szlakiem Wartości”.

Myślą przewodnią pracy literackiej maja być słowa Andrzeja Majewskiego: Drzewo pozbawione korzeni upada, człowiek też.

Na konkurs można przysłać poezję lub prozę (opowiadanie, esej). Praca w kategorii poezji to 1 lub 2 utwory poetyckie. Praca w kategorii prozy nie może przekroczyć 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12 pkt.

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych opowiadań biorąc pod uwagę:

  • zgodność z myślą przewodnią konkursu,
  • oryginalność prezentowanych treści,
  • poprawność stylistyczna i językową,
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjną,
  • poziom literacki pracy,
  • twórczy charakter utworu.

Laureaci wyłonieni zostaną do 28 maja 2022 roku w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Laureaci I miejsca otrzymają nagrody rzeczowe, laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody książkowe.

Ponieważ prace konkursowe należy zgłosić do organizatorów do 21 kwietnia, uczniów chętnych do udziału w konkursie proszę o przysłanie swoich prac na adres:

do 10 kwietnia, by był jeszcze czas na poprawki redakcyjne.

Zachęcam do udziału w konkursie.

Wanda Jełowicka