Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Mamy przyjemność poinformować Państwa o uruchomieniu projektu  „Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Ślqska 2021 — 2027.

Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, a także wzmocnienie umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów.

Do udziału zapraszamy wszystkich absolwentów klas 6 publicznych szkół podstawowych,  z terenu     Województwa     Dolnośląskiego.    Każdy     stypendysta     otrzyma     łącznie (w klasie 7 i 8) stypendium w wysokości 10 000 zł oraz wsparcie merytoryczne realizowane przez Partnerów projektu Politechnikę Wrocławską (zajęcia on-line, warsztaty w ośrodkach Politechniki) oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW (indywidualne wsparcie tutora w zakresie rozwoju psychospołecznego).

Regulamin Programu wraz ze wszystkimi załącznikami, m.in. wzorem wniosku o przyznanie pomocy stypendialnej, wzorem umowy stypendialnej, dostępny jest pod adresem: https://dodn.dolnv sIask.pl/projekt v/projekt-stvpendialnV

Edyta Grzywnowicz – Starmach

Zespół ds. Wspierania Uzdolnień