BHP Koronawirusa

Bieżące informacje:

Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Szkoły

Komunikat Nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2021r. Szanowni Rodzice ! W związku z decyzją MEiN informuję, iż z  dniem 18 stycznia 2021 roku następuje zmiana organizacji pracy SP71 we Wrocławiu: Wychowankowie oddziału przedszkolnego uczęszczają do Szkoły bez zmian na dotychczasowych warunkach (wejście i odbiór dzieci od strony boiska).Uczniowie klas IV-VIII pracują w systemie nauki zdalnej na dotychczasowych warunkach.Do Szkoły wraca...
CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Nr 1/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2021r. Szanowni Rodzice !       Od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku wznawiamy pracę stołówki szkolnej. Zmianie ulega obowiązujący „Regulamin Stołówki Szkolnej w SP71”. W związku z tym zwracam się z prośbą  o zastosowanie się do poniższych wytycznych, które uwzględniają wprowadzone zmiany oraz proces zebrania wymaganych dokumentów, a także  zamówienia  prod...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana w organizacji roku szkolnego 2020/2021

Na podstawie § 11gd.  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047 i 2111) zmianie ulega termin ferii zimowych. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe trwają na terenie całego kraju od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 s...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana organizacji pracy szkoły od 30 listopada 2020 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 nauka zdalna w klasach I-VIII szkól podstawowych zostaje przedłużona do 3 stycznia 2021 roku na dotychczasowych zasadach. Leszek Wesołowski – dyrektor SP71
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany organizacji pracy szkoły od 9.11.20

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie ! Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone jest zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddział przedszkolny  funkcjonuje bez zmian. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas I-VIII do 29 listopada br. będą uczyć się...
CZYTAJ WIĘCEJ

UWAGA! Zmiana organizacji pracy Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 1870) zmianie ulega organizacja pracy Szkoły. W okresie od 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego...
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo! W sytuacji, gdy rodzic oczekuje na wynik testu (a więc, jeszcze  nie wie, czy jest zakażony, ale istnieje potencjalne zagrożenie zakażeniem), również nie powinien posyłać swojego dziecka do szkoły. Czas oczekiwania na wynik testu jest różny, wynik – nie jest do przewidzenia, ale działając prewencyjnie eliminujemy  możliwość zakażenia innych osób mających codzienny kontakt w szkole z dzieckiem. Z poważaniemLeszek Wesołowski
CZYTAJ WIĘCEJ

Zasady pracy na odległość

W celu zapewnienia sprawnego procesu edukacji w czasie czasowego zawieszenia zajęć opracowane zostały Zasady pracy na odległość w Szkole Podstawowej nr 71. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami i wyjaśnieniami. Na końcu dokumentu znajdują się linki do filmów, które pokazują sposób m.in. pracy w aplikacji Teams, w tym rodzaje zadań, jakie mogą się pojawić i sposób ich odesłania. We wrześniu i październiku na lekcjach informatyki przekazywaliśmy uczniom informację, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Wrocław 2020-09-14 Szanowni Państwo!    1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii public...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana w Procedurze odbioru dziecka ze szkoły z budynku A

Do stosowania od dnia 3 września 2020r. Odbiór dzieci, gdy uczniowie przebywają na boisku szkolnym: każdy wychowawca świetlicy , przed wyjściem z grupą na boisko , przykleja na głównych drzwiach  wejściowych do szkoły kartkę z informacją ( np. BOISKO  kl. 1D )  i powiadamia o tym p. Woźną,Rodzic odbierający dziecko odczytuje powyższą  informację i udaje się na boisko szkolne, gdzie powiadamia wychowawcę świetlicy, że chce odebrać swoje dziecko.Dziecko udaje się do szat...
CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Prosimy o zapoznanie się z listem szefów MEN, MI i GIS dotyczącym bezpieczeństwa uczniów w środkach transportu zbiorowego oraz z Zasadami bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wspólny list szefów MEN, MI i GIS Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
CZYTAJ WIĘCEJ

Odbiór zaświadczeń oraz informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Serwis wyników egzaminów Uprzejmie informujemy, że loginy i hasła umożliwiające sprawdzenie wyników egzaminu ósmoklasisty za pomocą serwisu wyników egzaminów można odbierać od 21 lipca 2020 w sekretariacie szkoły przy ul. Hugona Kołłątaja 1-6 lub drogą mailową kontaktując się na adres sekretariat@sp71.wroc.pl. Logowanie do ZIU będzie możliwe 31 lipca. Wyniki w ZIU będą dostępne w tym dniu od godziny 10.00. Szanowni Absolwenci, uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach e...
CZYTAJ WIĘCEJ

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 26. 06. 2020 r.

BUDYNEK A Po odbiór świadectw zgłaszają się uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.Rodzice nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły.Prosimy rodziców o zachowanie bezpiecznego dystansu.Uczniowie nie przynoszą żadnych rzeczy na teren szkoły.Uczniowie przy wejściu do szkoły zachowują reżim sanitarny. Po otrzymaniu świadectw opuszczają teren szkoły, nie grupują się.Po odbiór świadectwa zgłaszają się uczniowie/ klasy wg podanego harmonogramu.Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać we wr...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – zasady kryteria, harmonogram

Przedstawiamy zasady, harmonogram, kryteria oraz sposoby logowania do systemu, które obowiązywać będą podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.Rekrutacja rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. o godzinie 8:00 zgodnie z komunikatem i harmonogramem MEN. Kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziałach ogólnych będą mogli dokonać wyboru oddziałów w systemie na liście preferencji od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. Kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziałach dwujęzycznych, międzynarodowych, ...
CZYTAJ WIĘCEJ

8.06 – Egzamin predyspozycji językowych – przebieg i organizacja!

1. Na sprawdzian predyspozycji językowych może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Wejście kandydatów na teren szkoły będzie możliwe od godz.9.30 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować bezpieczne odległości). 3. Rodzice/opiekunowie kandydatów do klas dwujęzycznych nie zostaną wpuszczeni na teren szkoły. 4. Kandydaci zostaną wpuszczeni na teren szkoły tylko w maseczkach ochronnych, z ważną legitymacją szkolną i własnym...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ważne informacje – Egzaminy Ósmoklasisty

W egzaminie biorą udział uczniowie zdrowi, bez oznak choroby zakaźnej.Rodzic nie może wejść na teren szkoły.Wejście uczniów na teren szkoły będzie możliwe od godz.8.15 (proszę nie grupować się przy wejściu, należy zachować dystans 1,5 m).Uczniowie powinni wejść na teren szkoły w maseczkach (zakryte usta i nos) i przebywać w nich do momentu rozpoczęcia egzaminu; po wejściu należy zdezynfekować ręce, pamiętając o zachowaniu odległości. Uczniowie, którzy nie mogą ze względów zdrowotnych zakrywać u...
CZYTAJ WIĘCEJ

Organizacja konsultacji przedmiotowych w dniach 8.06 – 26.06.2020 r w SP 71

1. Konsultacje na terenie szkoły SP 71 w budynku B dla uczniów klas  4 - 8 odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się przez dziennik VULCAN z nauczycielem przedmiotu uczącym w danej klasie. 2. Konsultacje dla uczniów prowadzone są również online ( w umówionym indywidualnie czasie z nauczycielem). 3. Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SP 71 nr 33/2020 (patrz:  https://tiny.pl/7941r) dni:  8.06.2020 r, 16 – 18.2020 r to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 4 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwrot rzeczy pozostawionych w szafkach uczniowskich – budynek B SP 71

W czasie wyznaczonym na zwrot podręczników (wg podanego harmonogramu dla danej klasy) będą wydawane uczniom i/lub rodzicom klas VI I VII rzeczy pozostawione w szafkach uczniowskich w szatni w budynku B. Prosimy o pamiętanie i podawanie obsłudze numerów szafek uczniowskich. Uczniowie kas VIII szafki będą opróżniać w ostatnim dniu egzminów klas 8, czyli 18 czerwca 2020r., po zakończeniu egzaminu z języka obcego. Przypominam o obowiązku zwrotu kluczyka do szafki uczniowskiej. Beata Sienkiewi...
CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje dla uczniów klas IV-VIII w dniach 1-6 czerwca

Harmonogram konsultacji znajduje się w załączniu. Harmonogram Ważne informacje: – w konsultacjach biorą udział uczniowie, którzy zdeklarowali na nich swoją obecność; – nauczyciele prowadzacy konsultacje i uczniowie biorący w nich udział, musza przestrzegać procedur szkolnych wprowadzonych by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19 – nauczyciele prowadzą rejestrację obecności uczniów na konsultacjach ( listy obecności, tematyka zajęć i czas zajęć ) –  przy wejściu d...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zwrot wypożyczonych lektur i książek

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór wypożyczonych lektur i pozostałych książek (z wyłączeniem podręczników). Ze względu na wprowadzony rygor sanitarny stanowiska do odbioru zostaną ustawione przy wejściach do obu budynków od strony sal gimnastycznych. Prosimy o wchodzenie na teren szkoły przez bramę wjazdową przy budynku B, a także o zachowanie dystansu społecznego. Zapraszamy do zwrotu wypożyczonych lektur i ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczące organizacji pracy do końca roku szkolnego

ZARZĄDZENIE Nr 33/2020DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 we Wrocławiu z dnia 22 maja 2020 r.  .w sprawie zmiany organizacji pracy w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Na podstawie §11o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) o...
CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas 8. w dniach 25.05 – 29.05.2020 r.

Matematyka - poniedziałek 9.15-10.00 Klasa 8b p. A. Patławska s. 1.0112.00-12.45 Klasa 8ae p. L. Sołęga - online w aplikacji Teams12.00-12.45 Klasa 8cd p. A. Olechowski - online w aplikacji Teams Język polski - wtorek 9.15-10.00 Klasa 8be p. M. Kruk s. 3.029.15-10.00 Klasa 8cd p. M. Mejer s. 3.069.15-10.00 Klasa 8a p. N. Sidorska s. 3.04 Język angielski - środa 9.15-10.00 Klasa 8cde p. A. Bieniek s. 0.079.15-10.00 Klasa 8abcde p. M. Paduch s.1.019.15-10.00 Klasa 8cde p. A. Patła...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w funkcjonowaniu Szkoły w okresie od 25 maja do 26 czerwca 2020 r.

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze...
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacje dotyczące opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym SP 71

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Informuję, iż złożenie do Wychowawcy oddziału deklaracji skorzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  w sytuacji pandemii koronawirusa nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka. Deklaracje proszę składać z wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze od daty zaplanowanego przyjścia dziecka do oddziału przedszkolnego. Nie...
CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Uczniów klas ósmych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych prosimy o zapoznanie się z nowym harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szczegóły można znaleźć na stronie MEN oraz w plikach zamieszczonych poniżej. Harmonogram rekrutacji Terminy postępowania rekrutacyjnego
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja Do Klas Dwujęzycznych

Uwaga Ponieważ sytuacja jest niezwykle dynamiczna, a decyzje ostateczne zależne są od warunków zewnętrznych uzależnionych od nieprzewidywalnego rozwoju epidemii koronawirusa, należy liczyć się z ponowną możliwością zmiany terminów rekrutacji. Proszę o wyrozumiałość i dalsze śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco. × Odrzuć alert Zmiany w harmonogramie rekrutac...
CZYTAJ WIĘCEJ

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni wychowanków oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

W związku z pracami przygotowawczymi do próby uruchomienia działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 zwracam się z prośbą o uzupełnienie i przesłanie przez rodziców / prawnych opiekunów zainteresowanych skorzystaniem z opieki w oddziałach przedszkolnych,  w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja 2020 r. do godziny 12.00,  do Wychowawców niniejszej deklaracji. Niestety, zgodnie z zaleceniami GIS  dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc ( 12 ), stąd przyjęte kryteria pierwszeńs...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczące wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia dotyczącym wznowienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które określa pierwszeństwo dzieci chcących skorzystać z oddziału przedszkolnego oraz wzór oświadczenia dla rodziców, których dzieci wrócą do oddziału przedszkolnego. Oświadczenie dotyczy:-informacji...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu z dnia 5.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r....
CZYTAJ WIĘCEJ

HARMONGRAM EGZAMINÓW KLAS ÓSMYCH 2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY   W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym W terminie głównym 1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 W terminie dodatkowym 1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 8 lipca 2...
CZYTAJ WIĘCEJ

Internet od operatorów sieci komórkowych

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej o dodatkowych pakietach internetu od operatorów sieci komórkowych dla uczniów: "Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji prowadzimy rozmowy z operatorami sieci komórkowych na temat udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Poprosiliśmy operatorów o wprowadzenie bezpłatnego transferu danych dla uczniów i nauczycieli, dzięki czemu otrzymają oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki. Opera...
CZYTAJ WIĘCEJ

Harmonogram egzaminów klas VIII

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.  Link do strony z informacją jak się przygotować do egzaminu
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja Dyrektora szkoły o sposobie prowadzenia nauki do 10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice / Prawni Opiekunowie! W związku ze zmianą rozporządzenia MEN i wydłużeniem okresu całkowitego zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 Dyrektor szkoły informuje: Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Zmiana...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zakaz wstępu na teren szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu, jako administrator obiektów położonych przy ul. Podwale57 oraz ul. Kołłątaja 1-6 należących do szkoły, w celu ochrony rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa  zakazuje wstępu obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych. Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby porządkowe. Zakaz obowiązuje do odwołania.
CZYTAJ WIĘCEJ

Nauczanie na odległość – list do rodziców

Drodzy Rodzice uczniów klas IV – VIII          Stanęliśmy przed koniecznością zmierzenia się z nową sytuacją. Mimo różnych obaw, staramy się dostosować do nowej rzeczywistości i funkcjonować w tych trudnych czasach.  W obecnej sytuacji, nauczyciele, jako osoby odpowiedzialne m.in. za ciągłość nauczania, w swoich poczynaniach kierują się przede wszystkim troską o swoich uczniów.           &nbsp...
CZYTAJ WIĘCEJ

REKRUTACJA DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH ( wydłużenie terminu składania podań )

Do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 –  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu (budynek B, ul. Kołłątaja 1-6). Kolejność składania podań nie ma znaczenia dla procesu rekrutacji. Ze względu na przedłużony termin  prosimy o składanie podań po 25 marca 2020r.
CZYTAJ WIĘCEJ

Wpłaty obiadowe za kwiecień

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o niedokonywanie wpłat za abonament obiadowy za miesiąc kwiecień.  O nowych terminach  i wysokości  wpłat  obiadowych za kwiecień będziemy informować Państwa  na bieżąco wraz z rozwojem wydarzeń.                                        &...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów zerowych!

W związku z koniecznością przeprowadzanie rekrutacji dzieci do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych w ustalonych pierwotnie terminach przekazujemy poniżej informacje o aktualnym trybie postępowania: w celu uzyskania czy też przekazania informacji prosimy o kontakt drogą elektroniczną sekretariat@sp71.wroc.pl.  lub telefonicznie  71 798-68-60w celu otrzymania hasła do systemu rekrutacji (dzieci obwodowe, uczęszczające do naszej zerówki) prosimy o przesłanie takiej...
CZYTAJ WIĘCEJ

Materiały edukacyjne do nauki w domu

Na naszej stronie internetowej utworzyliśmy zakładkę: Materiały Edukacyjne https://sp71.wroc.pl/materialy-edukacyjne/ Zakładka ta to miejsce w którym nauczyciele naszej szkoły umieszczają materiały do pracy samodzielnej w domu. Każda klasa ma swój wydzielony folder do którego hasło udostępnił lub udostępni Państwu wychowawca za pomocą dziennika elektronicznego, w razie problemów z dostępem do dziennika informacji można zaczerpnąć telefonicznie. Materiały są aktualizowane na bieżąco - ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wrocław, dn. 11 marca 2020r. Komunikat dyrektora Wobec decyzji Najwyższych Władz  Państwowych , a także Władz Miasta  o zamknięciu szkół informuję, iż : W dniach  12 i 13 marca 2020r. ( czwartek i piątek) w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  nie będzie zajęć dydaktycznych i wychowawczych.  Zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane wyłącznie dla dzieci zdrowych i tych, których rodzice nie mogą zapewnić dla nich opieki w domu. Dla dzieci, które przyjdą do szkoły ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat Dyrektora

W związku z koniecznością zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa informuję, iż od dnia 10 marca 2020 w Szkole Podstawowej nr 71 obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania do placówki dzieci z nawet najmniejszymi objawami choroby lub  oznakami przeziębienia (katar, kaszel itp.). Dzieci z takimi objawami powinny pozostać w domu pod opieka dorosłych. Dzieci, które w trakcie trwania zajęć szkolnych będą wykazywały powyższe objawy chorobowe, po skontaktowaniu się ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Apel do rodziców: prosimy o niewchodzenie na teren szkoły.

Drodzy Rodzice / Opiekunowie W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w SP 71 prosimy o pozostawianie dzieci przy portierni i niewchodzenie na teren szkoły poza hol główny. Na podstawie: art.68 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 207 Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2020 w sprawie zakażenia koronawirusem oraz Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku ...
CZYTAJ WIĘCEJ

UWAGA – ZMIANA ! „Drzwi otwarte” Odwołane

Ze względu na rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zaplanowane na dzień 6 marca 2020 r.  „Drzwi Otwarte w SP71” zostają ODWOŁANE. O ewentualnym późniejszym terminie spotkania w progach Naszej Szkoły zostaną Państwo poinformowani odrębnymkomunikatem.                                  &...
CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikat Dyrektora szkoły ws. zagrożenia epidemiologicznego oraz trwającego sezonu grypowego

Szanowni Państwo! 1. Z uwagi na trwający sezon grypowy oraz zagrożenie epidemiologiczne jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie dzieci chorych, przejawiających oznaki infekcji (katar, kaszel itp.) w domu, aż do ustąpienia choroby. 2. Jednocześnie przypominam, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły rodzicom dziecka do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia s...
CZYTAJ WIĘCEJ