Laboratoria Przyszłości

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 71 wykorzystała w ramach 60% środków:

Lp.NazwaIlośćWykorzystywane do:
1.  Stoliki uczniowskie7Wyposażenie pracowni VR
2.  Biurko nauczycielskie1Wyposażenie pracowni VR
3.  Szafka4Wyposażenie pracowni VR
4.  Fotel nauczyciela1Wyposażenie pracowni VR
5.  Krzesło uczniowskie28Wyposażenie pracowni VR
6.  Tablica sucho ścieralna1Wyposażenie pracowni VR
7.  Aparat fotograficzny1Wspomaganie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych
8.  Statyw do aparatu i kamery1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
9.  Kamera przenośna1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
10.  Zestaw oświetleniowy1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
11.  Mikrofon kierunkowy1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
12.  Mikro port z akcesoriami1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
13.  Gimbal1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
14.  Drukarka 3D z akcesoriami1Zajęcia techniczne, kółka zainteresowań, Zajęcia z robotyki
15.  Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami5Zajęcia z robotyki/techniki/podstaw elektroniki i programowania
16.  Stacja lutownicza3Prowadzenie zajęć z techniki i robotyki
17.  ClassVR wirtualne laboratorium przedmiotowe Zestaw 28 par okularów VR wraz z walizką i systemem do ładownia, portalem umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury-)1Zjęcia z techniki, informatyki, wspomaganie procesu dydaktycznego, doradztwo zawodowe