Laboratoria Przyszłości

Źródło finansowania:

Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Opis programu:

W ramach programu Laboratoria Przyszłości wsparcie może być przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu:

Gmina Wrocław w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 13 244 480 zł. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 71 wykorzystała w ramach 60% środków:

Lp.NazwaIlośćWykorzystywane do:
1.  Stoliki uczniowskie7Wyposażenie pracowni VR
2.  Biurko nauczycielskie1Wyposażenie pracowni VR
3.  Szafka4Wyposażenie pracowni VR
4.  Fotel nauczyciela1Wyposażenie pracowni VR
5.  Krzesło uczniowskie28Wyposażenie pracowni VR
6.  Tablica sucho ścieralna1Wyposażenie pracowni VR
7.  Aparat fotograficzny1Wspomaganie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych
8.  Statyw do aparatu i kamery1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
9.  Kamera przenośna1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
10.  Zestaw oświetleniowy1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
11.  Mikrofon kierunkowy1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
12.  Mikro port z akcesoriami1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
13.  Gimbal1Prowadzenie zajęć, dokumentowanie doświadczeń i zajęć, opracowanie materiałów multimedialnych do lekcji
14.  Drukarka 3D z akcesoriami1Zajęcia techniczne, kółka zainteresowań, Zajęcia z robotyki
15.  Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami5Zajęcia z robotyki/techniki/podstaw elektroniki i programowania
16.  Stacja lutownicza3Prowadzenie zajęć z techniki i robotyki
17.  ClassVR wirtualne laboratorium przedmiotowe Zestaw 28 par okularów VR wraz z walizką i systemem do ładownia, portalem umożliwiającym zarządzanie zestawem okularów (min. blokowanie, podgląd poszczególnych okularów, podgląd całej klasy, monitorowaniem stanu naładowania, aktywności, temperatury-)1Zjęcia z techniki, informatyki, wspomaganie procesu dydaktycznego, doradztwo zawodowe

W 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 71 wykorzystała w ramach 40% środków:

18Blenda fotograficzna7Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
19Mikrofon nagłowny z akcesoriami3Organizacja uroczystości szkolnych, zajęcia dodatkowe, kółko teatralne
20Mikrofon dynamiczny z akcesoriami2Organizacja uroczystości szkolnych, zajęcia dodatkowe, kółko teatralne
21Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video1innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
22Greenscreen. Tło Fomei tekstylne 2,7×2,91Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
23Greenscreen. Tło Fotograficzne białe 1,6×51Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
24Greenscreen. Tło Fotograficzne zielone 1,6×61Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
25Zestaw do zawieszenia tła fotograficznego 200×3681Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
26Konsola/mixer dźwięku z akcesoriami1Organizacja uroczystości szkolnych, zajęcia dodatkowe, kółko teatralne
27Dyktafon/Rekorder1Doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe, kółko teatralne
28Nagłośnienie1Zajęcia wychowania fizycznego, Organizacja uroczystości szkolnych, zajęcia dodatkowe, kółko teatralne
29Robot edukacyjny wraz z akcesoriami1technika, informatyka, zajęcia z robotyki
30Robot do samodzielnej konstrukcji z akcesoriami3technika, informatyka, zajęcia z robotyki
31Słuchawki studyjne2Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, innowacji pedagogicznych : Szkolne Studio Filmowe
32Filament do drukarki 3d10technika, informatyka, plastyka
33Klocki do samodzielnej kontrukcji2świetlica
34Klocki Lego, części zamienne1świetlica
35Laptop1Wyposażenie pracowni VR