Oferta oddziałów przedszkolnych

W roku szkolnym 2019/2020 oddziały zerowe będą funkcjonowały według standardów przedszkolnych. Planujemy utworzenie dwóch grup przedszkolnych.

Od września 2019 roku proponujemy:

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę w godzinach 7:00-17:00
 • dodatkową pomoc woźnej oddziałowej
 • pełne wyżywienie – smaczne i zdrowe śniadania, obiady, podwieczorki
 • szatnię i toaletę wyłącznie dla przedszkolaków
 • plac zabaw, boisko szkolne i miejsce zabaw
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • zajęcia logopedyczne i biofeedback
 • gimnastykę korekcyjną
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
 • uroczystości i imprezy z udziałem rodziców
 • liczne wyjścia i wycieczki poza szkołę
 • zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu
 • zajęcia w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży dwa razy w miesiącu
 • naukę gry w szachy jeden raz w tygodniu
 • zajęcia dodatkowe (karate, piłka nożna, zajęcia taneczne, nauka gry na gitarze)
 • popołudniowe zabawy z wolontariuszami z klas V-VIII
 • zabawy w języku angielskim z uczniami klas starszych, jako poszerzenie oferty językowej.