Oferta oddziałów przedszkolnych (wpis archiwalny)

STRONA ZAWIERA INFORMACJE ARCHIWALNE

W roku szkolnym 2021/2022 oddziały zerowe będą funkcjonowały według standardów przedszkolnych. Planujemy utworzenie dwóch grup przedszkolnych.

Od września 2021 roku proponujemy:

 • zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę w godzinach 7:00-17:00
 • dodatkową pomoc woźnej oddziałowej
 • pełne wyżywienie: smaczne i zdrowe śniadania, obiady, podwieczorki
 • szatnię i toaletę wyłącznie dla przedszkolaków
 • plac zabaw, boisko szkolne i miejsce zabaw
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • zajęcia logopedyczne i biofeedback
 • gimnastykę korekcyjną
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1
 • uroczystości i imprezy z udziałem rodziców
 • liczne wyjścia i wycieczki poza szkołę
 • zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu
 • zajęcia religii dla zainteresowanych dwa razy w tygodniu
 • zajęcia w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży raz w tygodniu
 • naukę gry w szachy raz w tygodniu
 • zajęcia dodatkowe (karate, piłka nożna, hajdasz, nauka gry na gitarze, british council, zuchy, zajęcia eksperymentalne)
 • współpracę z biblioteką szkolną
 • współpracę z rodzicami
 • zajęcia z uczniami starszych klas

 [/su_column][/su_row]