OD INSPIRACJI DO KREACJI

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach programu „Od inspiracji do kreacji” realizujemy projekt „DROGA”. We wrześniu w ramach współpracy z SP63 i Przedszkolem 146 ustaliliśmy wspólny temat przewodni dla placówek: Homo viator – „W drodze do …” oraz obszary działań:

  1. Bezpieczna  droga
  2. Moja droga ….do sukcesu/spełnienia marzeń
  3. Drogi w …organizmie
  4. Droga do …domu (wielokulturowość, powroty z dalekich wypraw, podróże małe i duże…)
  5. Moja droga …do szkoły
  6. W drodze z książką

W ramach ustalonych obszarów realizujemy: mini projekty, przedstawienia teatralne, zajęcia taneczne, warsztaty, zajęcia plastyczne, gry i inne działania.

Od inspiracji do kreacji w latach poprzednich

Wpisy:

„W drodze … do poznania poezji dziecięcej w języku angielskim”

Klasa III B w ramach zajęć twórczych realizujących program Od inspiracji do kreacji” pod opieką wychowawcy Beata Giermek i nauczyciela języka angielskiego Ewy Gieroń przygotowała prezentację kreatywnych wierszy o zwierzętach w języku angielskim. Do zaplanowanej inscenizacji uczniowie przygotowali piękną recytację wierszyków w języku angielskim, wykonali samodzielnie dekoracje, rekwizyty, stroje, kukiełki oraz stworzyli ilustracje do wierszy. Efektem działań były scenki teatralne odgrywane pr...
Więcej

Droga do … domu

Uczennice trzecich  klas gimnazjalnych pod opieką Pani Elżbiety Kazańskiej realizują temat „Droga do …domu”. Bohaterką jest rudowłosa dziewczyna, która podróżuje przez różne kontynenty a jej domem jest Polska. Jest ukazana w drodze przez życie i świat, gdyż przedstawiana jest w różnym wieku od dzieciństwa przez młodość, wiek dojrzały i starość.  Efektem projektu mają być duże plansze, które ją ukazują w tej wędrówce. Przygotowała Joanna Łaźniowska
Więcej

Zajęcia taneczne „Droga do … sukcesu”

Uczniowie poprzez zabawy rytmiczne, naukę różnorodnych tańców (walc angielski, samba, cha-cha, polka, polonez), a także poprzez improwizację ruchową przygotowywali się do różnego rodzaju występów. Dzięki wykorzystaniu twórczych metod, takich jak burza mózgów, elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, dzieci miały realny wpływ na tworzenie układów tanecznych. W sposób kreatywny podejmowały decyzje odnoście kroków i muzyki, a także...
Więcej

„W drodze z … książką”

W ramach realizacji zadań z obszaru „W drodze z … książką” w listopadzie 2018 roku uczniowie klasy 3B gimnazjalnej przygotowali warsztaty w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych. Gimnazjaliści zorganizowali zajęcia literacko – plastyczne dla uczniów OSW nr 1.  Podczas zajęć zaprezentowano bajki o wędrówkach zwierząt i przygodach jakie napotykają na swojej drodze – odzwierciedleniem podróży różnych zwierząt były prace plastyczne wykonane za pomocą rąk i nóg przez ...
Więcej