KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020

lp spotkania klasy godzina data
1.      Zebranie 1-3 17:00 03.09.2019
2.      Zebranie 4-8 17:00 11.09.2019
3.      Zebranie 1-8

 

17.00 30.10.2019

 

Konsultacje 18.00
4.      Zebranie

(informacja o wszystkich przewidywanych ocenach)

1-8

 

17.00 11.12.2019

 

Konsultacje 18.00
5.      Konsultacje 1-8 17.00 04.03.2020
6.      Zebranie 1-8 17.00 01.04.2020
Konsultacje 18.00
7.      Zebranie

(informacja o wszystkich przewidywanych ocenach)

1-8 17.00 13.05.2020
Konsultacje 18.00
KALENDARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

oddziałów przedszkolnych

2019/2020

 

lp spotkania data
1.      Zebranie 02.09.2019
2.      Zebranie Do uzgodnienia podczas pierwszego spotkania z Rodzicami
3.      Zebranie
4.      Zebranie
5.      Zebranie