KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

ORGANIZACJA PRACY  SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Dni ustawowo wolne od pracy:
 2. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,
 3. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,
 4. Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021 r.,
 5. Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,
 6. Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,
 7. Poniedziałek Wielkanocny – 18 kwietnia 2022r.
 8. Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,
 9. Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,
 10. Boże Ciało – 16 czerwca  2022 r.
Terminarz uroczystości i świąt państwowych
1 marcaNarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (obowiązuje od 2011 roku),
1 majaŚwięto Państwowe (Święto Pracy),
2 majaDzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
3 majaŚwięto Narodowe Trzeciego Maja,
1 sierpniaNarodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (obowiązuje od 2010 roku),
15 sierpniaŚwięto Wojska Polskiego,
31 sierpniaDzień Solidarności i Wolności,
1 wrześniaDzień Weterana,
14 października Dzień Edukacji Narodowej
16 październikaDzień Papieża Jana Pawła II,
11 listopadaNarodowe Święto Niepodległości.
Uznane jako święto resortowe:14 października Święto Edukacji Narodowej.
 • Zakończenie I semestru nauki – 14 stycznia 2022r.:
 • Wystawienie ocen przewidywanych – 7 grudnia 2021r.
 • Wystawienie ocen – do 10 stycznia 2022r.
 • Wystawienie ocen – do 14 stycznia 2022r.
 • Rada klasyfikacyjna – 12 stycznia 2022r.
 • Rada klasyfikacyjna – 19 stycznia 2022 r.
 • Rada plenarna –  26 stycznia 2022r.
 • II semestr nauki: od 17 stycznia 2022r.
 • Wystawienie ocen przewidywanych – 09 maja 2022r.
 • Wystawienie ocen – do  8 czerwca 2022r.
 • Rada klasyfikacyjna –  15 czerwca 2022r.
 • Rada plenarna –  24 czerwca 2022r.
 • Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2021/2022

              (szczegółowe harmonogramy dostępne przed spotkaniami na stronie internetowej szkoły):

TerminyOddziały
31.08.2021r. (wtorek)  0
01.09.2021r.(środa)  1 i 2
02.09.2020r.(czwartek)  3 i 4
08.09.2021r.(środa)  6 i 7
09.09.2021r.(czwartek)  5 i 8
27.10.2021r.(środa)*  SP71
08.12.2021r.(środa)*  SP71
17.03.2022r. (środa)*  SP71
11.05.2022r.(środa)*  SP71

*formy spotkań będą uzależnione od sytuacji pandemicznej

Konsultacje w roku szkolnym 2021/2022 będą odbywać się wg indywidualnych potrzeb rodziców i nauczycieli, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem na konkretny termin i godzinę. Prosimy o korzystanie ( w kontakcie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów) z  modułu Wiadomości w dzienniku elektronicznym VULCAN; przypominamy, że nauczyciele odbierają i odpowiadają na wiadomości w danym dniu do godz.16.00  (nie robią tego w czasie prowadzonych lekcji).

 • Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2021 r.
Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
3.Ferie zimowe  31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 
Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasisty24, 25, 26 maja 2022

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)
Egzamin dodatkowy 13,14,15 czerwca 2022
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7.Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Terminy posiedzeń ZNUK

 1. 29.09.2021 – klasy 8 i 6
 2. 06.10.2021 – klasy 5 i 4
 3. 13.10.2021 – kl.7
 4. 21.10.2021 – kl.1 – 3

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

 1. Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093):
 • 14 października 2021r.
 • 12 listopada 2021r.
 • 29 kwietnia 2022r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24, 25, 26 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022r.

w w/w dniach zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wychowawczo –opiekuńcze.

Uzgodniono  z:

 1. Radą Pedagogiczną w dniu  26 sierpnia 2021 r.
 2. Radą Rodziców w dniu  15 września 2021r.
 3. Samorządem Szkolnym w dniu  6 września 2021r.