(ARCHIWALNE) PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW, DRUGI WYCHOWAWCA 2016/2017

PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW, DRUGI WYCHOWAWCA 2016/2017

KLASA WYCHOWAWCA DRUGI WYCHOWAWCA
0a B. Onufrejuk M. Mertuszka
0b P. Kaczmarek M.Białecka
1a G. Mościcka P. Puchalska
1b B. Giermek R. Ziemiańska
2a E. Karasewicz K. Nawacka
2b D.Kościukiewicz M. Siekanowicz
2c E. Soberka P. Kotowski
3a E. Wawrzyniak A.Bublewicz
3b B. Gawłowicz P. Zakrzewski
3c B. Ciesielska A. Ikoniak
4a J. Litwicka S. Leśniewicz
4b S. Leśniewicz J. Litwicka
4c J. Soberka A Olechowski
5a F. Żak A. Bagiński
5b A.Ratajczyk E. Gieroń
5c E. Gieroń M. Grzebieniuk
6a E. Wróbel A. Ratajczyk
6b A. Dolińska-Jarco E. Wróbel
6c M. Karpińska P. Leopolski