SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.

Wrocław, 07.07.2020r.SP71/1/2020Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania. SPROSTOWANIE PISMA Z DNIA 01 LIPCA 2020r.         W związku z omyłką pisa...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana ogłoszenia – Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Wrocław, 01.07.2020r.SP71/1/2020 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ.Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.         Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.200...
CZYTAJ WIĘCEJ

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w roku szkolnym 2020/2021 z podziałem na zadania.

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniuTryb zamówienia: przetarg nieograniczonyWojewództwo: DOLNOŚLĄSKIE  Powiat: Wrocław  Ulica: ul. Podwale  Numer budynku: 57  Termin składania ofert: 2020-07-08 15:00 Cpv 03311000-2 Ryby15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne15112000-6 Drób15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty15400000-2 ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja do Klas 7 Dwujęzycznych – Dokumentacja, którą należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu Szkoły w budynku B przy ul. Kołłątaja 1-6:

Od 26 czerwca do 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 oryginał świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej wraz z jego kopią wniosek o przyjęcie dziecka do klasy siódmej dwujęzycznej z językiem angielskim w Szkole Podstawowej Nr 71 we Wrocławiu rok szkolny 2020/2021 ( załącznik nr 3) dwa zdjęcia legitymacyjne czytelnie opi...
CZYTAJ WIĘCEJ

List  Dyrektora Szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Wrocław, dnia 26 czerwca 2020r. List  Dyrektora Szkoły na zakończenie roku szkolnego 2019/2020    Mijający rok szkolny 2019/2020 był rokiem wyjątkowym w historii Naszej Szkoły. Był rokiem wyjątkowym dla całej edukacji. Wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku pandemią koronawirusa uniemożliwiły nam wszystkim pracę w normalnym dla szkoły trybie stacjonarnym na przestrzeni niemal ...
CZYTAJ WIĘCEJ

List Przewodniczącej Rady Rodziców z okazji zakończenia roku szkolnego.

Moi drodzy,    W imieniu Rady Rodziców chcę Wam serdecznie pogratulować osiągniętych wyników w nauce, zdobycia wyróżnień oraz nagród w licznych konkursach i zawodach sportowych.    Ten rok szkolny był rokiem wyjątkowym, w którym wszyscy, Wy, nauczyciele i rodzice, musieliśmy nauczyć się znacznie więcej i odnaleźć się w trudnościach i wyzwaniach związanych z nauką zdalną. &nb...
CZYTAJ WIĘCEJ