Przedmiotowe Zasady Oceniania

BIOLOGIA

Klasa V

Klasa VI Klasa VII

Klasa VIII

CHEMIA

Klasa VII

Klasa VIII

 

EDB

Klasa VIII

 

FIZYKA

Klasa VII

Klasa VIII

GEOGRAFIA

Klasa V Klasa VI Klasa VII

Klasa VIII

HISTORIA

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Klasa VIII

INFORMATYKA

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Klasa VIII

PZO języki obce kl. IV-VIII

JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI I HISZPAŃSKI

Zał. 1 – kl. IV
Brainy 4

Zał. 2 kl. V
Brainy 5

Zał. 3. kl. VI
Brainy 6

Zał. 4

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1 klasa VII ogólna

Repetytorium ósmoklasisty cz. 2 klasa VIII ogólna

Zał. 5 – kl. VII dwujęzyczne Smart Time 2 Zał. 6 – kl. VIII dwujęzyczne Repetytorium ósmoklasisty

Zał. 7 –

kl. V Und So WeiterExtra 1

kl. VI Paul, Lisa & Co Starter

Zał. 8 – kl. VII Kompass Team 1

Zał. 9 – kl. VIII Kompass Team 2

Repetytorium ósmoklasisty cz. 2 klasa 8A

Zał. 10 – kl. V i VI Clan 7 con Hola amigos 2 Zał. 11 – kl. VII Gente Joven 1

Zał. 12 – kl. VIII Gente Joven 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PZO j. angielski                                                      PZO EW

JĘZYK POLSKI

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

Klasa VIII

MATEMATYKA

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII

ETYKA                                                                                                      PLASTYKA

PZO klasy I-VIII    

PZO klasy IV – VII

PRZYRODA

Klasa IV

 

RELIGIA

Klasa I

Klasa II Klasa III

Klasa IV

Klasa V Klasa VI Klasa VII

Klasa VII

TECHNIKA

  Klasy IV-VI

 

WF

  Klasy IV – VI  Klasy VII – VIII

 

WOS

Klasa VIII

MUZYKA

Klasy IV – VII