Przedmiotowe Zasady Oceniania

BIOLOGIA

Klasa V

Klasa VIKlasa VII

Klasa VIII

CHEMIA

Klasa VII

Klasa VIII

 

EDB

Klasa VIII

 

FIZYKA

Klasa VII

Klasa VIII

GEOGRAFIA

Klasa VKlasa VIKlasa VII

Klasa VIII

HISTORIA

Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII

Klasa VIII

INFORMATYKA

Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII

Klasa VIII

PZO języki obce kl. IV-VIII

JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI I HISZPAŃSKI

Zał. 1 – kl. IV
Brainy 4

Zał. 2 kl. V
Brainy 5

Zał. 3. kl. VI
Brainy 6

Zał. 4

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1 klasa VII ogólna

Repetytorium ósmoklasisty cz. 2 klasa VIII ogólna

Zał. 5 – kl. VII dwujęzyczne Smart Time 2Zał. 6 – kl. VIII dwujęzyczne Repetytorium ósmoklasisty

Zał. 7 –

kl. V Und So WeiterExtra 1

kl. VI Paul, Lisa & Co Starter

Zał. 8 – kl. VII Kompass Team 1

Zał. 9 – kl. VIII Kompass Team 2

Repetytorium ósmoklasisty cz. 2 klasa 8A

Zał. 10 – kl. V i VI Clan 7 con Hola amigos 2Zał. 11 – kl. VII Gente Joven 1

Zał. 12 – kl. VIII Gente Joven 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PZO j. angielski                                                      PZO EW

JĘZYK POLSKI

Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VII

Klasa VIII

MATEMATYKA

Klasa IVKlasa VKlasa VIKlasa VIIKlasa VIII

ETYKA                                                                                                      PLASTYKA

PZO klasy I-VIII  

PZO klasy IV – VII

PRZYRODA

Klasa IV

 

RELIGIA

Klasa I

Klasa IIKlasa III

Klasa IV

Klasa VKlasa VIKlasa VII

Klasa VII

TECHNIKA

 Klasy IV-VI

 

WF

 Klasy IV – VI Klasy VII – VIII

 

WOS

Klasa VIII

MUZYKA

Klasy IV – VII