Rada Rodziców

podsumowanie finansowe za rok szkolny 2022/2023:

1. Wpływy w okresie 01.09.2023 – 31.08.2023 – 22 112,98 zł.

2. Wydatki w tym samym okresie – 10 584,57 zł.

3. Stan konta na dzień 13.09.2023 r. –  14 073,15 zł. (plus środki z ostatniego kiermaszu)

RR sfinansowała:

1. Organizację pasowania na ucznia i upominki dla dzieci z tej okazji

2. Nagrody dla przewodniczącego i z-cy samorządu szkolnego na koniec roku szkolnego.

3. Upominki dla pocztu sztandarowego na zakończenie r.szk. 

4. Puchary oraz książki dla mistrzyń ogólnopolskiej wielkiej ligi czytelników

5. Zakończenie roku szkolnego klas 8 (dofinansowanie)

6. Zakup nagród dla uczniów w r.sz 2022/2023 pióra, bony, statuetki m.in. Za najwyższe średnie, olimpiady, najlepszą frekwencję itd.

7. Dyplomy, teczki, nalepki na zakończenie roku szkolnego 22/23

8. Poczęstunek – pizza dla dzieci – nagroda dla dzieci w akcji językowej pani wioletty pechty

9. Transport drużyny mini koszykówki na zawody mistrzów w tej dyscyplinie

10. Zakup nagród dla uczestników konkursu czytelniczego

11. Zakup słodyczy dla dzieci z okazji dnia kobiet

12. Zabawę karnawałową klas młodszych (dofinansowanie)

13. Poczęstunek świąteczny dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły

14. Zakup słodyczy dla dzieci z ok. Mikołajek

15. Zakup próbnych egzaminów ósmoklasisty 2022/2023 

16. Zakup słodyczy dla dzieci z ok. Dnia życzliwości

17. Zakup słodyczy, ciast, owoców kwiatów, kartek na dzień nauczyciela 

18. Prowadzenie kroniki szkolnej

19. Zakup nagród dla laureatów konkursów czytelniczych

20. Zakup nowości do biblioteki szkolnej

21. Zakup upominków na dzień chłopca 

22. Zakup sprzętu i roślin do ogródka szkolnego

23. Nagrody dla dzieci wyróżnionych w klasie 3c