ZAJĘCIA DODATKOWE

Lista zajęć dodatkowych zostanie podana po ich ustaleniu. 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie będą brali udział w programie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych” z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, geografii, zajęć rozwijających umiejętności cyfrowych oraz doradztwa zawodowego. Na początku września zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uczniów.