SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca –  Berenika Studenna, klasa 8b
Zastępca – Agnieszka Błaszczyk, klasa 8b

Opiekunowie Samorządu:
p. Joanna Chryplewicz i p. Izabela Babska

Wszystkich uczniów chętnych do pracy prosimy o zgłoszenie się do opiekunów SU lub do przewodniczącej SU.