O SZKOLE

Szkoła Podstawowa nr 71 usytuowana jest w centrum miasta, na rogu ulic Podwale i H. Kołłątaja.

Przed szkołą znajduje się parking umożliwiający rodzicom bezpieczne dowiezienie dzieci do szkoły. Dogodny dojazd mają również osoby korzystające z komunikacji tramwajowej. Naprzeciwko szkoły znajduje się przystanek Wzgórze Partyzantów: tramwajowy  (linie 2, 5, 8, 9, 10, 11) oraz autobusowy (linie A, 106, 114, 120, 148, 149, 900L, 901).

Spacer wirtualny po budynku A              Spacer wirtualny po budynku B

Widok szkoły z drona

Kilka słów o historii szkoły…

Szkoła Podstawowa nr 71 (do lipca 2018 r. im. Leona Kruczkowskiego) we Wrocławiu z inicjatywy Pani Zofii Skałowej – pierwszego dyrektora- rozpoczęła działalność w 1958 roku.  Na początku placówka mieściła się przy ulicy Zwierzynieckiej 3.

Na początku lat 60., z okazji 1000- lecia Państwa Polskiego, została ogłoszona akcja „1000 szkół na tysiąclecie”. Pierwsze „tysiąclatki” zaczęły powstawać także we Wrocławiu. W 1960 roku została oddana do użytku pierwsza  z nich, przy ulicy Podwale 57. To właśnie do tego budynku przeniesiono Szkołę Podstawową nr 71.  Z racji prowadzonych tam nowatorskich metod nauczania zyskała ona miano eksperymentalnej.
Budynek  zaprojektowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak jego budowę rozpoczęto w 1958 roku. Aktualnie widnieje w Rejestrze Zabytków Wojewódzkiego Urządu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od roku 2002  Szkoła Podstawowa nr 71 została przekształcona w sześcioletnią placówkę edukacyjną. Przejęła wówczas uczniów i nauczycieli
z likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 55 im. Hanki Sawickiej.

W 2005 roku otrzymała z rąk Wojewody Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „ Certyfikat Bezpiecznej Szkoły”.

Obowiązki dyrektora w Szkole Podstawowej nr 71 pełnili kolejno:

  1. Pani Zofia Skałowa : 1958-1973.
  2. Pani Teresa Liszkowska : 1973-1982.
  3. Pani Stefania Joniec: 1982-1988.
  4. Pani Danuta Sankowska : 1988- 1991.
  5. Pan Jerzy Bykowski: 1991-1997.
  6. Pan Leszek Wesołowski:  od 1997 roku do dnia dzisiejszego.

Od roku szkolnego 2017/2018 decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoły podstawowe wróciły do kształcenia w cyklu ośmioletnim. Obecnie nasi uczniowie uczą się w dobrze wyposażonych budynkach z podziałem na grupy wiekowe  ( budynek A: klasy 0-4 ul. Podwale 57, budynek B: klasy 5-8, ul. Kołłątaja 1-6).

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia  z dnia 5 lipca 2018 r. uchylono nadanie imienia Leona Kruczkowskiego.

Uchwałą Nr XLVI/1197/2021 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku nadano Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu imię „Zesłańców Sybiru”.