POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Drodzy Rodzice,

udzielamy różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z psychologiem szkolnym, konsultacje logopedyczne, specjalistyczne porady dla uczniów i rodziców.

 

Rodzicu możesz do nas zwrócić się w różnych sytuacjach, m.in. gdy:

 • – niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • – potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • – dziecko potrzebuje pomocy w nauce,
 • – dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne (jest uczniem dyslektycznym lub przejawia trudności w nauce),
 • – dziecko ma niską motywację do nauki,
 • – jesteś zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej,
 • – szukasz pomocy.

 

Nasz Kochany Uczniu 😊 możesz się zwrócić do nas o pomoc, szczególnie w sytuacji gdy:

 • – masz kłopoty w nauce,
 • – czujesz się bezradny,
 • – czujesz się samotny i myślisz, że nikt Ciebie nie potrzebuje,
 • – chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością,
 • – chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

Pamiętaj, że rozmowa o Twoich problemach z innymi ludźmi, może pomóc Ci je rozwiązać.

Z wyrazami szacunku
Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu

Poniżej znajdują się informacje dotyczące kontaktu ze specjalistami podczas nauki zdalnej.

Klasy I-IV

Tel. 71 798 68 60 wewn. 140

Ewa Soberka

Pedagog
terapeuta pedagogiczny,
socjoterapeuta

ewa.soberka&#64sp71.wroc.pl
aplikacja Teams, dziennik Vulcan


Poniedziałek 12:30 -16:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 8:00 - 11:30
Piątek 10:00 - 15:00

Anna Światły

Psycholog

anna.swiatly&#64sp71.wroc.pl
aplikacja Teams, dziennik Vulcan


Poniedziałek 9:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 9:30 - 15:00
Piątek 8:00 - 11:30

Klasy V-VIII

Tel. 71 798 68 60 wewn. 141

Agnieszka Rydz-Wiktor

Pedagog
terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

agnieszka.rydz-wiktor&#64sp71.wroc.pl
aplikacja Teams, dziennik Vulcan


Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 15:30
Środa 11:30 - 15:30
Czwartek 8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 12:30

Ewa Perłowska

Psycholog

ewa.perlowska&#64sp71.wroc.pl
aplikacja Teams, dziennik Vulcan


Poniedziałek 11:30 -15:30
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 11:00 - 15:15
Piątek 10:30 - 15:15

Jolanta Nawarecka

Logopeda

jolanta.nawarecka&#64sp71.wroc.pl

Iwona Piórkowska-Stryczek

Neurologopeda kliniczny

iwona.piorkowska-stryczek&#64sp71.wroc.pl

Kontakt w sprawie zajęć stacjonarnych biofeedback (uczniowie z opinią)

Nauczyciele wspomagający

Ustalają formę pomocy bezpośrednio z rodzicami podopiecznego

Specjaliści pracują w sposób zdalny. Osobisty kontakt na terenie szkoły możliwy
jest w wyjątkowych przypadkach po uprzednim umówieniu z danym specjalistą

Pomocy udziela również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu

www.ppp1.wroc.pl
pomoc.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

tel. (71) 798 68 28