OBIADY

 • Opłata za obiady  – Czerwiec 2024 r.

  Miesięczna opłata za obiady w czerwcu wynosi 104 zł.  (13 dni x 8 zł/obiad).

  Termin płatności do  25 maja .

   Proszę zwrócić uwagę na  saldo na koncie obiadowym w czerwcu ,

   Stan konta na koniec roku szkolnego powinien wynosić – 0,00 zł.

  Obiady zamawiamy  tylko  z użyciem panelu rodzica:

  https://wroclawsp71.loca.pl