PROJEKTY

Zamieszczamy informację o projektach, w których bierzemy udział, jak również o projektach zakończonych.

W przypadku projektów finansowanych z funduszy unijnych, mamy obowiązek zamieszczać informację o projekcie 5 lat od zakończenia projektu.

Laboratoria Przyszłości

Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole

Dotacje z UNICEF

„Pokonać bariery” – wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych

Klucz do przyszłości – projekt archiwalny