NUMERY KONT

OPŁATY ZA OBIADY KL. 1-8 

Płatność na indywidualne konto ucznia dostępne pod adresem https://wroclawsp71.loca.pl 

 

 
DAROWIZNA DLA ŚWIETLICY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 95 1020 5226 0000 6902 0419 6960

Koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko dziecka, klasa , „ Darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”  np. Jan Kowalski 4d darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu

 

WPŁATY ZA UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

Wpłaty na konto: PKO BP SA 67 1020 5226 0000 6002 0422 6908

Ubezpieczeni należy zapłacić do 30 września 2022 r. Wysokość składki 51 zł.

 

WPŁATY SKŁADEK DLA RADY RODZICÓW:

 

Konto do wpłat: 58 1020 5226 0000 6902 0422 6726. Prośba o opisanie przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, darowizna na rzecz szkoły – wpłata na RR.

np. Jan Kowalski kl.1D darowizna na rzecz szkoły– wpłata na RR.

Składki zbierają skarbnicy i przekazują na powyższe konto. Mogą wpłacać cyklicznie, jeśli cała klasa nie wpłaci w wyznaczonym terminie.

 

OPŁATY  za  BASEN:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP  79 1020 5226 0000 6802 0422 6882

Koniecznie z dopiskiem:   BASEN miesiąc, klasa, np. BASEN luty 4d

Termin wpłaty:    do 12 każdego miesiąca

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

 

WPŁATY WPISOWEGO za KONKURSY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 65 1020 5226 0000 6702 0419 6531

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa konkursu, imię i nazwisko dziecka, klasa

WPŁATY za WYCIECZKI:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 61 1020 5226 0000 6602 0583 0908

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa/cel wycieczki, klasa

Wpłacający:  skarbnicy klasowi