NUMERY KONT

OPŁATY ZA OBIADY KL. 1-8 

Płatność na indywidualne konto ucznia dostępne pod adresem https://wroclawsp71.loca.pl 

 

 
DAROWIZNA DLA ŚWIETLICY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 95 1020 5226 0000 6902 0419 6960

Koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko dziecka, klasa , „ Darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”  np. Jan Kowalski 4d darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu

 

WPŁATY ZA UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Wybrana firma: TUZ Ubezpieczenia

Składkę należy opłacić do 30.09.2023 na numer rachunku :

35 1020 5226 0000 6002 0422 6999

W treści przelewu należy podać imię nazwisko dziecka oraz numer klasy.

RR wybrała wariant za składką 50 zł.

Na drugie dziecko uczęszczające do szkoły przysługuje zniżka – składka wynosi 48 zł. Na kolejne dziecko uczęszczające do szkoły przysługuje zniżka – składka wynosi 43 zł.

Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia

WPŁATY SKŁADEK DLA RADY RODZICÓW:

Składka na RR w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60 zł. Jeśli do szkoły uczęszcza drugie lub kolejne dziecko rodzicom przysługuje zniżka: pierwsze dziecko – 60 zł, drugie i kolejne dziecko – składka 30 zł.

Konto do wpłat: 58 1020 5226 0000 6902 0422 6726. Prośba o opisanie przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, darowizna na rzecz szkoły – wpłata na RR.

np. Jan Kowalski kl.1D darowizna na rzecz szkoły– wpłata na RR.

Składki zbierają skarbnicy i przekazują na powyższe konto. Mogą wpłacać cyklicznie, jeśli cała klasa nie wpłaci w wyznaczonym terminie.

 

OPŁATY  za  BASEN:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP  79 1020 5226 0000 6802 0422 6882

Koniecznie z dopiskiem:   BASEN miesiąc, klasa, np. BASEN luty 4d

Termin wpłaty:    do 12 każdego miesiąca

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

 

WPŁATY WPISOWEGO za KONKURSY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 65 1020 5226 0000 6702 0419 6531

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa konkursu, imię i nazwisko dziecka, klasa

WPŁATY za WYCIECZKI:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 61 1020 5226 0000 6602 0583 0908

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa/cel wycieczki, klasa

Wpłacający:  skarbnicy klasowi