NUMERY KONT

OPŁATY ZA OBIADY KL. 1-8 

Płatność na indywidualne konto ucznia dostępne pod adresem https://wroclawsp71.loca.pl 

 

OPŁATY ZA OBIADY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY: 

Płatność za obiady dla wychowanków oddziałów przedszkolnych należy uiszczać do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ma być wniesiona opłata, zgodnie z otrzymanym od pracownika szkoły naliczeniem opłat za wyżywienie, wyłącznie na indywidualne konto ucznia dostępne pod adresem https://wroclawsp71.loca.pl 

 

DAROWIZNA DLA ŚWIETLICY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 95 1020 5226 0000 6902 0419 6960

Koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko dziecka, klasa , „ Darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”  np. Jan Kowalski 4d darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu

 

OPŁATY ZA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

 

Wpłaty na konto: PKO BP SA 80 1020 5226 0000 6702 0562 2743

Koniecznie z opisem: imię i nazwisko dziecka, grupa oddziału przedszkolnego , miesiąc i rok  za który wpłacana jest  należność, z dopiskiem „dodatkowe godziny”, np. „Jan Kowalski 0c dodatkowe godziny wrzesień 2018”.

 

WPŁATY SKŁADEK DLA RADY RODZICÓW:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 58 1020 5226 0000 6902 0422 6726

Koniecznie z dopiskiem:    klasa,  tytuł wpłaty, rok szkolny, np. 4d wpłata składki na RR SP71 2021/2022

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

 

OPŁATY  za  BASEN:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP  79 1020 5226 0000 6802 0422 6882

Koniecznie z dopiskiem:   BASEN miesiąc, klasa, np. BASEN luty 4d

Termin wpłaty:    do 12 każdego miesiąca

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

 

WPŁATY WPISOWEGO za KONKURSY:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 65 1020 5226 0000 6702 0419 6531

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa konkursu, imię i nazwisko dziecka, klasa

WPŁATY za WYCIECZKI:

 

Wpłaty na konto:  PKO BP 61 1020 5226 0000 6602 0583 0908

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa/cel wycieczki, klasa

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

 

WPŁATY na  projekt DESTINATION   IMAGINATION:

 

Wpłaty na konto: PKO BP 66 1020 5226 0000 6402 0583 0916

Koniecznie z dopiskiem:   DI, nazwa drużyny / cel, darowizna