REGULAMINY/PROCEDURY

 1. PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
 2. REGULAMIN BASENU
 3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW
 4. REGULAMIN RADY RODZICÓW
 5. INFORMACJA DLA RODZICÓW WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH DOTYCZĄCA OPŁAT ZA ODDZIAŁ ZEROWY AKTUALIZACJA
 6. REGULAMIN STOŁÓWKI AKTUALIZACJA
 7. REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW
 8. REGULAMIN POCZTY OFFICE 365 W DOMENIE UCZEN.SP71.WROC.PL
 9.  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 10. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKRYTEK W SZATNI SZKOLNEJ
 11. REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU
 12. REGULAMIN ŚWIETLICY
 13. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
 14. PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
 15. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO, PODANIE
 16. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, WNIOSEK
 17. PROCEDURA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO, PODANIE
 18. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE
 19. WSPARCIE PPP
 20. REGULAMIN KART DOSTĘPU DO BUDYNKU SZKOŁY AKTUALIZACJA
 21. FORMA PRAWNA (Statut, Podstawa Prawna)
 22. REGULAMIN TRENINGÓW EEG BIOFEEDBACK
 23.  PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU