KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 71
im. Leona Kruczkowskiego
ul. Podwale 57
50 – 039 Wrocław
tel.: 71 798-68-60
sekretariat budynku B: nr wew 105
e-mail: sekretariat@sp71.wroc.pl

Budynek A

Szkoła Podstawowa nr 71
im. Leona Kruczkowskiego
ul. Podwale 57
50 – 039 Wrocław
tel.: 71 798-68-60
e-mail: sekretariat@sp71.wroc.pl

Budynek B

Szkoła Podstawowa nr 71
im. Leona Kruczkowskiego
Budynek B
ul. Hugona Kołłątaja 1-6
50 – 002 Wrocław
tel.: 71 798-68-60 nr wew 105
e-mail: kollataja@sp71.wroc.pl