Materiały Edukacyjne

Szanowni Państwo!

Poniżej udostępniamy odnośniki do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy. Dostęp zabezpieczony jest hasłem, które zostanie udostępnione państwu przez wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego. W sytuacjach gdy dostęp do dziennika będzie niemożliwy informację można otrzymać drogą telefoniczną.

Materiały są aktualizowane na bieżąco – przeglądaj materiały codziennie.

Dostęp bezpośredni dla uczniów z szkolnym kontem Office365: https://sp71wroc.sharepoint.com/sites/materialyedukacyjne/Shared%20Documents/

Dostęp na hasło klasowe
(dotyczy klas 0-III):

1Ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EuxMavJ09UNEp2_Ay9P392kBKcn65FrmjBJd2WZm4vZQUw?e=flFlpC
1Bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/ErmU4sSf-IFAl5uwIqLgVH8BDeQQ9HdCQ1sO0XSerO4V_A?e=VUzQHP
1Chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Eg3dzYXCDflClBGuoKf055QBoB-UjHLCHaROw58yx8GpDg?e=6XqSVk
2Ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EqSzDPDQ_NZGqCt41sASQQoBlkyzefAxIMXjTOe4LsFGHw?e=r3NCQh
2Bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EiRVj_VyqAhAuIXRGy5QAjkB6VLOo-hl3Xv2dhJhf5qzhA?e=znrNxu
2Chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EqCsKmMbGvBIhP-Jdlsc4I8BJ97pFgPQ_IJh_WGKkn07Pw?e=2I55Xl
3Ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EtEyPjndhElDq0xMHLejKJIBrW2uir0x7JL1x3SSZeknHA?e=GgncDQ
3Bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EtIvtcojltxIraiH3HmTC_MBwd-u11RmW0X_-p5wysWUSA?e=0cKO4u
3Chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EpwuzScM1OBLnHe3tpzJlsEBL3YcvPCeSwM1VnCegLnjYw?e=I6HfHR

Skąd będę wiedzieć, że dodano coś nowego? Czy muszę zajrzeć do każdego folderu?

W folderze każdej klasy co godzinę generowany jest plik lista_plików.txt
Zawiera on listę wszystkich plików w podfolderach przedmiotowych w raz z datą i czasem dodania uporządkowane od najnowszych do najstarszych.