Materiały Edukacyjne

Szanowni Państwo!

Poniżej udostępniamy odnośniki do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy. Dostęp zabezpieczony jest hasłem, które zostanie udostępnione państwu przez wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego. W sytuacjach gdy dostęp do dziennika będzie niemożliwy informację można otrzymać drogą telefoniczną.

Materiały są aktualizowane na bieżąco – przeglądaj materiały codziennie.

Dostęp bezpośredni dla uczniów z szkolnym kontem Office365: https://sp71wroc.sharepoint.com/sites/materialyedukacyjne/Shared%20Documents/

Skrócona instrukcja logowania (dotyczy wyłącznie uczniów klas IV – VIII):

Dostęp na hasło klasowe
(dotyczy klas 0-VIII):

0ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EtMzeU4cduxKqwEoBc1rvX0B-xTk5RlUzF6rEWieQ8FkTw?e=F2LOzp
0bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Ejek_8jsnnJKn9R6bhJGRZoBHD0RYw8QmtlbfPFxBG5YBg?e=lVaQ6R
1ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Ei5bTjHiBhxCoEzZ1swnPIoBI7tnQhIfxeNUMcmdGkWz8Q?e=RBaTr6
1bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Eq6cJ7O1ALZIrEqAWSqVsgMBqtEa1kocxhC5JUgQ8P4UZQ?e=iLuRGK
1chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/ElROWuE_2GpJvfuWYLefWBQBycb_M3ypHtwm5PGVg-OcJg?e=q2S7ra
2ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EjVyQD_aLz5As1TqxIU8BJAB_oQmQOklCKrdnkYRoJBaIg?e=2m0UC4
2bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EntdBEHJ0YNOhNOS-L9Zc5AB1-PAXHxNxEPTbymzCQcMrQ?e=besbfd
2chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EivE3CW14YJLl5Fw_1_LEvwBHluKhSTNMfQlGUy8HPrydg?e=y3poib
3ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Em7XHPn9KOdNmh2Y2PDWYJ8Bg0aafE1XYQsg3r-kA_Wwvw?e=iuWexs
3bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Emq2Jy_o3XBAmZp4wKLLCdgBRB4r7NJhYbNKBdeLq-LdnQ?e=zNxvh2
3chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Ehv8VRo1J0xMsGJCzYDcMOQBRQnSJ6LxLiLvrwXRHYnPaA?e=xypfWw
4ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EsvtUyK4qaxFg1ByL7XgMpoBBkmHByHMHVS9zEWjxdW1Rg?e=rHiz0P
4bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Etw8d_OB041CpMxcZh8qrFIBCR8ZH2rlAZ_c0_-NP2NGTg?e=VoVEVr
5ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EsLqQQM-YJZIvalo_YeWQoIBTxnFszpkH-d2MZ5VVx3ndQ?e=8yr5xL
5bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EsD3eFswvN1LouywXG0r1M0BeNDBTm71UV6YAo6bc0NPCA?e=cCfOL7
5chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EvB8VdBc4IVJsATWi1XnZbYBN8LewTZgLm0cfRN5EDDkrA?e=jtDJYo
6ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EmwlasvtqmZNhbax09JlsaABbyDDaFkLcb3BHgH8T0xYKg?e=bBsugG
6bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/Eid1WG7d7-xAg2-gtdvwR-kBa3WqYbkKkmYytirwgeTOWQ?e=VMybzq
6chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EhqhUSdRL-BCvqiYYIVlSkcBZqLC1OD77cFFk_i7d1cuQg?e=f6pipp
7ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/En5b3Loq3QROmF-4zzmcMVABaq481rKuWH3LoYUQHcy4xQ?e=asRkPF
7bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/ElCqq6vt709Nrx6Eg1eRh9sBbPa1jNsNXp-YsXpQlpQzSw?e=5w2LoA
7chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EpQp7qCaAIlMlhlEdxt_Kr4BQQbIyJ1LUyJjuPLNCq605w?e=7za1dP
7dhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EvJPXbUPCx1LjF7HLk1DUt0Bo0tYQHkqwQgqgUrehanwUw?e=WwfBgM
8ahttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EhuET3YG03ZMkSvePFnQ2HcBKx4PevgWHySf6a8nWYxILg?e=mp35gR
8bhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/ErROjHmGUCtIs5wNZTlo0y8BM03pf5oJIk9gk4m9F7KFjw?e=gU4lqv
8chttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EpEkSwVn2u1GstAJ8ctagM4Bryzbw87TUErM2QiKkoIykA?e=tXza5b
8dhttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EmJln3OsbSFDs51lAMUjDjUBCORRoDzEFSDAskGAJSBgig?e=BT0g0M
8ehttps://sp71wroc.sharepoint.com/:f:/s/materialyedukacyjne/EsR8wpF83mFIrwXefivYUeMBKZ0PNqLf4jvjYMt8cQK0Bw?e=jcPfyt

Skąd będę wiedzieć, że dodano coś nowego? Czy muszę zajrzeć do każdego folderu?

W folderze każdej klasy co godzinę generowany jest plik lista_plików.txt
Zawiera on listę wszystkich plików w podfolderach przedmiotowych w raz z datą i czasem dodania uporządkowane od najnowszych do najstarszych.