Dobrowolne ubezpieczenie NNW 2023/2024

Składkę należy opłacić do 30.09.2023 na numer rachunku :

35 1020 5226 0000 6002 0422 6999

W treści przelewu należy podać imię nazwisko dziecka oraz numer klasy.

RR wybrała wariant za składką 50 zł.

Na drugie dziecko uczęszczające do szkoły przysługuje zniżka – składka wynosi 48 zł. Na kolejne dziecko uczęszczające do szkoły przysługuje zniżka – składka wynosi 43 zł.

Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024