KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dni ustawowo wolne od pracy

 1. Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,
 2. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,
 3. Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022 r.,
 4. Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,
 5. Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.,
 6. Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023r.
 7. Święto Pracy – 1 maja 2023 r.,
 8. Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,
 9. Boże Ciało – 8 czerwca  2023 r.

Terminarz uroczystości i świąt państwowych

1 marcaNarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ,
1 majaŚwięto Państwowe (Święto Pracy),
2 majaDzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
3 majaŚwięto Narodowe Trzeciego Maja,
1 sierpniaNarodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (obowiązuje od 2010 roku),
15 sierpniaŚwięto Wojska Polskiego,
31 sierpniaDzień Solidarności i Wolności,
1 wrześniaDzień Weterana,
14 październikaDzień Edukacji Narodowej
16 październikaDzień Papieża Jana Pawła II,
11 listopadaNarodowe Święto Niepodległości.

Uznane jako święto resortowe: 14 października Święto Edukacji Narodowej.

 • Zakończenie I semestru nauki – 20 stycznia 2023r.:
 • Wystawienie ocen przewidywanych – 12 grudnia 2022r.
 • Wystawienie ocen – do 13 stycznia 2023r.
 • Rada klasyfikacyjna – 18 stycznia 2023r.
 • Rada plenarna –  1 lutego 2023r.
 • II semestr nauki: od 23 stycznia 2023r.
 • Wystawienie ocen przewidywanych – 08 maja 2023r.
 • Wystawienie ocen – do  7 czerwca 2023r.
 • Rada klasyfikacyjna –  14 czerwca 2023r.
 • Rada plenarna –  23 czerwca 2023r.

Zebrania w roku szkolnym 2022/2023

              (szczegółowe harmonogramy dostępne przed spotkaniami na stronie internetowej szkoły):

TerminyOddziały
31.08.2022r. (środa)  1
07.09.2022 r.(środa)  2-4
07.09.2022r.(środa)  5 i 8
08.09.2022r.(czwartek)  6 i 7
14.12.2022r.(środa)  1-8
10.05.2022r.(środa)  1-8

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   1Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r. Podstawa prawna: – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 2Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe jz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
 3Ferie zimowe   13 lutego – 26 lutego 2023 r.  Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
 4Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 5Egzamin ósmoklasistyHarmonogram testu ósmoklasisty w 2023 — majowy termin główny

23 maja (wtorek) – egzamin ósmoklasisty, język polskiego (start: 9:00)
24 maja (środa) – egzamin z matematyki (start 9:00)
25 maja (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z angielskiego lub innego języka nowożytnego (start 9:00)  

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361)
6Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093):

 1. 14 października 2022 r.
 2. 31października 2022 r.
 3. 2 maja 2023 r.
 4. 23 maja 2023 r.
 5. 24 maja 2023 r.
 6. 25 maja 2023 r.
 7. 9 czerwca 2023 r.

w w/w dniach zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wychowawczo –opiekuńcze.

Uzgodniono  z:

 1. Radą Pedagogiczna w dniu  26 sierpnia 2022 r.
 2. Rada Rodziców w dniu  15 września 2022 r.
 3. Samorządem Szkolnym w dniu  12 września 2022 r.