KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WydarzenieTerminPodstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie zimowe15 – 28 stycznia 2024 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Egzamin ósmoklasisty14, 15, 16 maja 2024r.art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia MEiN z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1636)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych14, 15, 16 maja 2024 r. (egzamin ósmoklasisty)
– 2 maja 2024r.
– 31 maja 2024r.
– 17 czerwca 2024r
§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603 z późn. zm.)