PROGRAMOWANIE

Uczniowie mają możliwość nauki programowania na platformie Liga Niezwykłych Umysłów (C++, Java, SQL, Python). Aby dołączyć do grupy, prosimy o kontakt z nauczycielami informatyki.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzone były zajęcia z programowania dla klas 4 w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

W poprzednich latach zajęcia innowacji Akademia Kodowania prowadzone były dla uczniów klas 4, 5  oraz 6. Braliśmy udział w projekcie Język Maszyn. W ramach projektu „Klucz do przyszłości” były organizowane zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.