O naszej świetlicy…

11111111

Witamy w świetlicy szkolnej!
Uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na opiekę świetlicy w godz. od 7.00 – 17.00 Pragniemy, aby świetlica była dla naszych podopiecznych zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Nasze działania zmierzają do tego, by dzieci spędzały tu czas aktywnie i kreatywnie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz zachęty do działania.

Oferta zajęć dodatkowych tworzona jest na podstawie naszych umiejętności i zainteresowań, którymi chcemy „zarazić” dzieci . Jednocześnie chcielibyśmy czerpać z bogactwa jakie przynoszą ze sobą uczniowie i namawiać ich do wzajemnych inspiracji.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki itp.
  • żywe słowo: recytacje, czytanie, scenki teatralne;
  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
  • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy rytmiczne, taniec;
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry zespołowe, ćwiczenia;
  • zajęcia rozrywkowe: zabawy i imprezy okolicznościowe, konkursy.
  • Uniwersytet Dzieci

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także liczne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty jak i wspomagające naukę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!