Podsumowanie Rady Rodziców z dnia 9 listopada 2016r.

Podsumowanie  zebrania Rady Rodziców z dnia 9.11.2016

 

  1. Apel pań opiekujących się wolontariatem szkolnym w sprawie zbiórek pieniędzy dla Samuela- podopiecznego szkoły z Afryki.

Propozycja: przez pierwszy tydzień w miesiącu podczas godziny wychowawczej będą zbierane od dzieci drobne pieniądze do puszki (Uchwała nr 1).

  1. Prośba ze strony opiekuna samorządu uczniowskiego o wsparcie finansowe różnych działań, w tym:

– zakup gablot do wyeksponowania konkursu o „Złotą Sowę”,

– zakup gabloty na sztandar szkoły,

– dofinansowanie „gier podłogowych”.

  1. Prośba pań ze świetlicy o wpłaty darowizn. Do tej pory wpłaciło zaledwie 26 uczniów!!!
  2. Uchwalenie Regulaminu używania telefonów komórkowych w szkole (Uchwała nr 2).

 

 

Sporządziła: Alina Butkiewicz