Szkolne konta bankowe

Podajemy konta szkoły do wpłat za obiady, za oddział przedszkolny, za wycieczki, za basen, wpisowego za płatne konkursy, dla Rady Rodziców, darowizn dla świetlicy, na projekt Imagination Destination. Prosimy o wpłaty z opisami zgodnie z podanymi przykładami.

Lista kont z opisami.

OPŁATY ZA OBIADY KL. 1-7 i ODDZIAŁY GIMNAZJALNE:

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 17 1020 5226 000 0 6802 0416 6500

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł wpłaty, opłata za miesiąc, rok, np. Jan Kowalski 4a opłata za obiady wrzesień 2017

Termin wpłaty:    od 15-go do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykupu obiadowego abonamentu z wyjątkiem września i stycznia. Wpłaty należy uiszczać wyłącznie za dany miesiąc – nie wolno sumować wpłat i dokonywać ich np. za dwa miesiące jednorazowo.

OPŁATY ZA OBIADY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 75 1020 5226 0000 6902 0562 2735

Koniecznie z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, oddział, tytuł wpłaty, opłata za miesiąc, rok, np. Jan Kowalski 0a opłata za obiady wrzesień 2017

Termin wpłaty:    od 15-go do 20-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wykupu obiadowego abonamentu z wyjątkiem września i stycznia. Wpłaty należy uiszczać wyłącznie za dany miesiąc – nie wolno sumować wpłat i dokonywać ich np. za dwa miesiące jednorazowo.

DAROWIZNA DLA ŚWIETLICY:

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 95 1020 5226 0000 6902 0419 6960

Koniecznie z dopiskiem:  imię i nazwisko dziecka, klasa , „ Darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu”  np. Jan Kowalski 4d darowizna na rzecz świetlicy SP71 we Wrocławiu

OPŁATY ZA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Wpłaty na konto: PKO BP SA 80 1020 5226 0000 6702 0562 2743

Koniecznie z opisem: imię i nazwisko dziecka, grupa oddziału przedszkolnego , miesiąc i rok  za który wpłacana jest  należność, z dopiskiem „dodatkowe godziny”, np. „Jan Kowalski 0c dodatkowe godziny wrzesień 2017”.

WPŁATY SKŁADEK DLA RADY RODZICÓW:

Wpłaty na konto:  PKO BP SA 58 1020 5226 0000 6902 0422 6726

Koniecznie z dopiskiem:    klasa,  tytuł wpłaty, rok szkolny, np. 4d wpłata składki na RR SP71 2017/2018

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

OPŁATY  za  BASEN:

Wpłaty na konto:  PKO BP  79 1020 5226 0000 6802 0422 6882

Koniecznie z dopiskiem:   BASEN miesiąc, klasa, np. BASEN luty 4d

Termin wpłaty:    do 12 każdego miesiąca

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

WPŁATY WPISOWEGO za KONKURSY:

Wpłaty na konto:  PKO BP 65 1020 5226 0000 6702 0419 6531

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa konkursu, klasa, liczba uczniów

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

uwaga: Skarbnik klasowy dostarcza wychowawcy listę uczniów którzy dokonali wpłaty na konkurs.

WPŁATY za WYCIECZKI:

Wpłaty na konto:  PKO BP 61 1020 5226 0000 6602 0583 0908

Koniecznie z dopiskiem:    nazwa/cel wycieczki, klasa

Wpłacający:  skarbnicy klasowi

WPŁATY na  projekt DESTINATION   IMAGINATION:

Wpłaty na konto: PKO BP 66 1020 5226 0000 6402 0583 0916

Koniecznie z dopiskiem:   DI, nazwa drużyny / cel, darowizna