Zajęcia taneczne „Droga do … sukcesu”

Uczniowie poprzez zabawy rytmiczne, naukę różnorodnych tańców (walc angielski, samba, cha-cha, polka, polonez), a także poprzez improwizację ruchową przygotowywali się do różnego rodzaju występów. Dzięki wykorzystaniu twórczych metod, takich jak burza mózgów, elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, dzieci miały realny wpływ na tworzenie układów tanecznych. W sposób kreatywny podejmowały decyzje odnoście kroków i muzyki, a także strojów i rekwizytów, które samodzielnie tworzyły według własnych pomysłów.

W efekcie dzieci z klas I-III współpracowały z innymi uczniami, wyrabiały wrażliwość muzyczną oraz usprawniały koordynację ruchową. Poprzez aktywne uczestnictwo w procesie powstawania choreografii uczniowie chętnie angażowali się i prezentowali swoje umiejętności podczas uroczystości szkolnych.

Przygotowała: Joanna Łaźniowska