„W drodze … do poznania poezji dziecięcej w języku angielskim”

Klasa III B w ramach zajęć twórczych realizujących program Od inspiracji do kreacji” pod opieką wychowawcy Beata Giermek i nauczyciela języka angielskiego Ewy Gieroń przygotowała prezentację kreatywnych wierszy o zwierzętach w języku angielskim.

Do zaplanowanej inscenizacji uczniowie przygotowali piękną recytację wierszyków w języku angielskim, wykonali samodzielnie dekoracje, rekwizyty, stroje, kukiełki oraz stworzyli ilustracje do wierszy. Efektem działań były scenki teatralne odgrywane przez uczniów.

Przygotowała Joanna Łaźniowska