Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Uczniowie klasy 6 a uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały formę teoretyczno-praktyczną.

Uczniowie analizowali i ćwiczyli zachowania w sytuacjach kryzysowych. Sprawdzili co zawiera apteczka. Poznali zastosowanie poszczególnych środków opatrunkowych i środków pomocniczych (rękawiczki, folia ratunkowa, pas ratunkowy). Przećwiczyli się jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, jakie podjąć kroki aby udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Dowiedzieli się jak mogą pomóc osobie która straciła przytomność, ma uraz ciała, u której nastąpiło zatrzymanie akcji serca, która ma udar, atak serca lub atak padaczki. To ważna wiedza, która może nam się przydać w najmniej przewidywalnym momencie.

Wiedza została przekazana uczniom w bardzo przystępny sposób. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Wywołały one wiele emocji dzięki którym niewątpliwie łatwiej będzie zapamiętać uzyskaną na nich wiedzę.

Klasa 6a wraz z wychowawcą składa serdeczne podziękowania panu Grzegorzowi za fantastyczne zajęcia. Czekamy na kolejne zajęcia w terenie.