Apel do rodziców: prosimy o niewchodzenie na teren szkoły.

Drodzy Rodzice / Opiekunowie

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w SP 71 prosimy o pozostawianie dzieci przy portierni i niewchodzenie na teren szkoły poza hol główny.

Na podstawie: art.68 ust.1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe oraz art. 207 Kodeksu pracy, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2020 w sprawie zakażenia koronawirusem oraz Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z 27 lutego 2020 r.

Od dnia 11.03.2020r. (środa) dzieci z grup „0” będą przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez wejście od strony podwórka.

Karty dostępu do szkoły oddzielnym wejściem będą aktywne w godz. od 7.00 – 8.30 oraz 13.30 – 17.00.

Zmiany obowiązują do czasu odwołania.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń.