Zwrot rzeczy pozostawionych w szafkach uczniowskich – budynek B SP 71

W czasie wyznaczonym na zwrot podręczników (wg podanego harmonogramu dla danej klasy) będą wydawane uczniom i/lub rodzicom klas VI I VII rzeczy pozostawione w szafkach uczniowskich w szatni w budynku B. Prosimy o pamiętanie i podawanie obsłudze numerów szafek uczniowskich.

Uczniowie kas VIII szafki będą opróżniać w ostatnim dniu egzminów klas 8, czyli 18 czerwca 2020r., po zakończeniu egzaminu z języka obcego. Przypominam o obowiązku zwrotu kluczyka do szafki uczniowskiej.

Beata Sienkiewicz