Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Znamy już pełne wyniki Egzaminu ósmoklasisty, który się odbył w dniach 16-18 czerwca 2020 r.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom bardzo dobrego wyniku.

Szkoła na tle wszystkich zdających w kraju

PrzedmiotWynik procentowy %Wynik centylowy %Stanina (1-9)WrocławDolny ŚląskPolska
Język polski71728665959
Matematyka59738564546
Język angielski75698665554
Język niemiecki83929624445
Język hiszpański9866brak inf.985666

Wynik centylowy odnosi się do wyniku wszystkich zdających w kraju i pokazuje jaki procent uczniów osiągnęło ten sam wynik lub niższy. Np. wynik centylowy 72% oznacza, że 72% uczniów w Polsce uzyskało taki wynik lub niższy a 28% uczniów uzyskało wynik wyższy.

Stanina 8 oznacza poziom bardzo wysoki.

Nauczanie dwujęzyczne

Nasza szkoła umożliwia od 7 klasy naukę w klasach dwujęzycznych. W zależności od klasy, przedmiotami nauczonymi z elementami języka angielskiego może być matematyka, biologia, geografia, informatyka lub plastyka. Uczniowie w klasach dwujęzycznych mają dodatkowe 2 godziny języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w klasach dwujęzycznych w %

PrzedmiotKlasa 8cKlasa 8dKlasa 8e
J. polski767881
Matematyka696178
J. angielski908990
J. hiszpański98

W roku szkolnym 2020/2021 Egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest w dniach 25-27 maja 2021 r.

W celu ułatwienia uczniom zdobycia wiedzy, umiejętności matematycznych i przygotowanie się do Egzaminu ósmoklasisty, szkoła w roku szkolnym 2020/2021 zapewnia w klasach 1-3 oraz 5-8 dodatkową godzinę lekcji matematyki.

W szkole organizowane będą zajęcia dodatkowe, w tym w ramach programu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych” z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, geografii, zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe oraz doradztwa zawodowego.