Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA

Każdego roku najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendium Prezydenta Wrocławia za celujące wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Z wielką radością informujemy, iż w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych PROMOVERE TALENTA” zostało przyznane stypendium dla następujących uczniów naszej szkoły:

Zofia Szczygieł z klasy 8e (absolwentka 2020 r.)
Małgorzata Wesołowska z klasy 8e (absolwentka 2020 r.)
Kacper Kamiński z klasy 8c

Serdecznie gratulujemy!

Edyta Grzywnowicz – Starmach
Zespół ds. Wspierania Uzdolnień