Działania na rzecz czystego powietrza

Na prośbę Dyrektora Departamentu Edukacji udostępniamy list do Rodziców dotyczący możliwości wymiany pieców.

List do Rodziców