Ogólnoszkolny konkurs „Szkoła w domu – kartka z pamiętnika”

Drodzy uczniowie, od dłuższego już czasu to nie Wy chodzicie do szkoły tylko szkoła przychodzi do Was do domu. To zupełnie niecodzienna sytuacja. I dla Was, i dla Waszych Rodziców, i dla Waszych nauczycieli. Podzielcie się tym, jak wygląda szkoła w domu z Waszej perspektywy. Opiszcie w formie pamiętnika jeden, dwa lub trzy wybrane dni (niekoniecznie kolejne) nauki zdalnej.

Pamiętnik jest osobistą relacją o wydarzeniach, których autor był świadkiem lub uczestnikiem, pisaną w pierwszej osobie w czasie przeszłym. Relacja ta jest zawsze wzbogacona o opinie, uwagi i refleksje autora. Celem pamiętnika jest rozmowa z samym sobą, porządkowanie własnych uczuć i przemyśleń dotyczących opisywanych wydarzeń. To właśnie emocje i przemyślenia autora odgrywają w pamiętniku kluczową rolę. Pamiętnik często wzbogacany jest pamiątkowymi drobiazgami, np. biletami do kina, listami i liścikami, rysunkami czy zdjęciami.

Zasady udziału w konkursie:

  • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów z klas 4-8;
  • praca konkursowa to opis w formie pamiętnika jednego, dwóch lub trzech dni (niekoniecznie kolejnych) nauki zdalnej;
  • każdy opisywany dzień może mieć maksymalnie 1 stronę formatu A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia (odstępy między wierszami) – 1,5;
  • do pracy konkursowej dołącz, w formie elektronicznej w formacie graficznym, jeden „pamiątkowy drobiazg” (niezależnie od ilości opisywanych dni); może to być zdjęcie, sfotografowany rysunek, zrzut ekranu z Teamsa lub jeszcze coś innego ilustrującego wydarzenia opisane w Twojej kartce z pamiętnika i/lub naukę zdalną;
  • prace konkursowe prześlij na adres: (najlepiej jako załącznik do wiadomości) do 20 grudnia.

Laureaci, wyłonieni dla każdego poziomu klas odrębnie, otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego, nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni bardzo dobrymi ocenami cząstkowymi z języka polskiego.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

Wanda Jełowicka