Komunikat Nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2021 roku

Komunikat Nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2021 roku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 701) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu  informuje, iż w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. organizacja pracy szkoły przedstawia się w następujący sposób:

  1. Wznowione są zajęcia stacjonarne dla dzieci z oddziału przedszkolnego  z zachowaniem obostrzeń sanitarnych zgodnych z wytyczni GIS (załącznik nr 1).
  2. Wznawia pracę stołówka szkolna – posiłki wydawane będą wyłącznie dla osób przebywających w szkole.
  3. Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III , których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 lub spełniają kryteria wymienione we wniosku. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły – wzór do pobrania.
  4. Biblioteka szkolna czynna jest w dotychczasowych godzinach, ale zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej.
  5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od potrzeb w godzinach pracy psychologa i pedagoga oraz zgodnie z przyjętym planem zajęć.
  6. Obowiązuje zakaz wychodzenia grupowego do przestrzeni zamkniętych poza teren szkoły.
  7. Praca sekretariatów i dyżury kierownicze pozostają bez zmian.

                                                                   Z poważaniem
Leszek Wesołowski dyrektor SP71