List Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu na zakończenie roku szkolnego 2020 / 2021

Wrocław, dnia 25 czerwca 2021 roku

Szanowni Państwo, Kochani Uczniowie i Wychowankowie

Za chwilę zabrzmi ostatni dzwonek w mijającym roku szkolnym 2020/2021. Niestety, kolejnym roku szkolnym, jaki upłynął w cieniu pandemii. Jeszcze we wrześniu byliśmy wszyscy pełni nadziei na pełny powrót do normalności.  Ale rzeczywistość covidowa bardzo szybko pozbawiła nas złudzeń i ponownie musieliśmy podporządkowywać się obostrzeniom sanitarnym w celu ratowania zdrowia i życia. Byliśmy jednak już lepiej przygotowani do radzenia sobie w niecodziennej sytuacji przymusowej izolacji społecznej. Mimo wielu trudności nauka zdalna przynosiła pozytywne efekty. Uczniowie zdobywali nową wiedzę i umiejętności pod opieką nauczycieli, uczestniczyli z powodzeniem w wielu konkursach i brali aktywny udział w wirtualnym z konieczności życiu Naszej Szkoły.  Nauczyciele podjęli dodatkowy trud stałego nabywania i poszerzania zakresu swojego warsztatu pracy głównie o kompetencje cyfrowe i społeczne. Zarówno Pracownicy Obsługi i Administracji Szkoły, jak i Nauczyciele zdali egzamin od strony technicznej w dobie konieczności praktycznego zastosowania nowych technologii w codziennej praktyce szkolnej. Nie możemy zapomnieć także o Rodzicach, którzy wykazali się postawą pełną zrozumienia i aprobaty dla poczynań Szkoły w tak trudnym czasie dla prawidłowej organizacji pracy placówki oświatowej. Ich wkład w osiągnięcia uczniów i wychowanków Szkoły jest wprost nieoceniony.

Dziękuję wszystkim, całej Społeczności Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu za zaangażowanie, za codzienne podejmowanie wyzwań na różnych polach działalności Szkoły, dziękuję za efekty poczynań pedagogicznych, jakich długą listę można przytoczyć na zakończenie mijającego roku szkolnego.  Dziękuję za twórczą atmosferę  w codzienności Naszej Szkoły, za to że uczniowie, pedagodzy, rodzice i  pracownicy SP71 stale utrzymują wysoki standard nauki, zabawy, pracy oraz wzajemnych relacji.

Oczywiście każdy z nas doświadcza również tego, iż nasza droga rozwoju, jako organizacji stale uczącej się z myślą o dobru powierzonych naszej opiece dzieci,  usłana jest różami, a jak wiadomo róże są piękne, ale mają też kłujące kolce. Mimo wszystko radzimy sobie z tym, pokonujemy trudności, rozwiązujemy wspólnie problemy i kłopoty, a przede wszystkim potrafimy ze sobą rozmawiać.

Dziękuję za całokształt tegorocznych starań Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców, mocno wspierającej działania uczniów i nauczycieli. Składam podziękowanie za cały rok pracy w tak trudnych warunkach zagrożenia epidemicznego całemu Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły. Gratuluję naszym wspaniałym Uczniom osiągnięcia spektakularnych sukcesów w tym trudnym czasie. Jestem przekonany, iż w kolejnym roku szkolnym, nawet jeśli będzie on przebiegał pod znakiem nauki zdalnej, każdy z Was odniesie jeszcze większe sukcesy, na miarę swoich chęci, możliwości i zaangażowania!

Żywię głęboką nadzieję, że po przerwie wakacyjnej we wrześniu spotkamy się wszyscy w pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki. Życzę wszystkim zdrowych, pogodnych i udanych wakacji!

Niniejszym rok szkolny 2020/2021 uważam za zamknięty!

Do zobaczenia pierwszego września !