Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Znamy już pełne wyniki Egzaminu ósmoklasisty, który się odbył w dniach 25-27 maja 2021 r. (16-18 czerwca w terminie dodatkowym).
Gratulujemy uczniom i nauczycielom osiągnięcia bardzo dobrego wyniku z egzaminu.

Szkoła na tle wszystkich zdających w kraju

PrzedmiotWynik procentowy %Wynik centylowy %Stanina (1-9)Wrocław
Wynik %
Dolny Śląsk
Wynik %
Polska
Wynik %
Język polski65616655860
Matematyka64758584547
Język angielski78567776666

Wynik centylowy odnosi się do wyniku wszystkich zdających w kraju i pokazuje jaki procent uczniów osiągnęło ten sam wynik lub niższy. Np. wynik centylowy 75% oznacza, że 75% uczniów w Polsce uzyskało taki sam wynik lub niższy a 25% uczniów uzyskało wynik wyższy.

Stanina 9 oznacza poziom najwyższy. 8 – bardzo wysoki, stanina 7 – wysoki, stanina 6 – wyżej średni. Więcej o skali staninowej.

Najczęstszym wynikiem z matematyki uczniów naszej szkoły był wynik 100% (dominanta) a z języka angielskiego 98%.

Nauczanie dwujęzyczne

Nasza szkoła umożliwia od 7 klasy naukę w klasach dwujęzycznych. W zależności od klasy, przedmiotami nauczonymi z elementami języka angielskiego może być matematyka, biologia, geografia, informatyka lub plastyka. Uczniowie w klasach dwujęzycznych mają dodatkowe 2 godziny języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w klasach dwujęzycznych

PrzedmiotKlasa 8b Wynik %Klasa 8b CentylKlasa 8b StaninaKlasa 8c Wynik %Klasa 8c CentylKlasa 8c StaninaKlasa 8d Wynik %Klasa 8d CentylKlasa 8d
Stanina
J. polski696977276871748
Matematyka667787483973829
J. angielski876688665889689

W roku szkolnym 2020/2021 Egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest w dniach 24-26 maja 2022 r. w terminie głównym.

W celu ułatwienia uczniom zdobycia wiedzy, umiejętności matematycznych i przygotowanie się do Egzaminu ósmoklasisty, szkoła w roku szkolnym 2021/2021, podobnie  jak w roku poprzednim zapewnia we wszystkich klasach dodatkową godzinę lekcji matematyki.

W szkole organizowane będą zajęcia dodatkowe, w tym w ramach programu „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych” z matematyki, języka polskiego, biologii, chemii, geografii, zajęcia rozwijające umiejętności cyfrowe oraz doradztwa zawodowego.