Konkursu „Szkolny Nobel”

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”.

Podstawą prawną przeprowadzenia konkursu jest Zarządzenie 4505/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu „Szkolny Nobel”.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 2 maja 2022 r.

Szczegóły konkursu, formularze i oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Zarządzenie

Formularz zgłoszeniowy

Przetwarzanie danych osobowych

Edyta Grzywnowicz – Starmach
Zespół ds. Wspierania Uzdolnień