Uroczystość nadania naszej szkole imienia Zesłańców Sybiru oraz przyjęcia sztandaru

Dnia 29 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Zesłańców Sybiru oraz przyjęcia sztandaru. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości: Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Departamentu Edukacji, Związku Sybiraków, Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru, Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, Fundacji Wspólnota Pokoleń, oświatowych związków zawodowych, Rady Rodziców oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych i kulturalnych Wrocławia, a także długoletni pracownicy szkoły.

Część oficjalna rozpoczęła się od odczytania przez dyrektora szkoły Leszka Wesołowskiego Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku o nadaniu Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu imienia Zesłańców Sybiru. Następnie dyrektor przyjął od Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka nowy sztandar szkoły. Fundatorzy sztandaru oraz osoby, które towarzyszyły nam w przygotowaniach do uroczystości, symbolicznie umocowały na drzewcu sztandaru gwoździe – pamiątkowe grawerowane tabliczki. Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu, dyrektor szkoły Leszek Wesołowski przyjął od pocztu ślubowanie, a następnie przedstawił symbolikę sztandaru. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Franciszek Głód, kapelan wrocławskiego oddziału Związku Sybiraków.

W części artystycznej wszyscy uczestnicy uroczystości obejrzeli poruszający spektakl „Dzieciństwo Dziadka – wspomnienia z Sybiru” w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Scenariusz inscenizacji oparto na fragmentach wspomnień Sybiraków. Inspirację do przedstawienia stanowiła również książka Doroty Combrzyńskiej-Nogali „Syberyjskie przygody Chmurki” oraz wiersze ze zbioru „Sybiriada”. Młodzi aktorzy pokazali nie tylko swoje umiejętności sceniczne, ale również wykazali się wrażliwością i zrozumieniem dramatu Sybiraków.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej nadania Szkole Podstawowej nr 71 imienia „Zesłańców Sybiru”. Na szkolnych korytarzach goście mogli zobaczyć efekty naszej całorocznej pracy w ramach projektu „Poznajemy świat zesłańców”.

Dnia 4 maja odbyła się uroczysta prezentacja nowego sztandaru szkoły całej społeczności uczniowskiej. Uczniowie poznali symbolikę sztandaru oraz złożyli ślubowanie na sztandar. Obejrzeli również spektakl „Dzieciństwo Dziadka – wspomnienia z Sybiru”.

Zapraszamy do fotorelacji zamieszczonej w pięciu osobnych albumach.

Album 1. – Część oficjalna

Album 2. – Spektakl teatralny „Dzieciństwo Dziadka – wspomnienia z Sybiru”

Album 3. – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Album 4. – Goście

Album 5. – Prezentacja sztandaru szkoły uczniom oraz ślubowanie uczniów na sztandar

Wanda Jełowicka

Marta Kruk