Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Znamy już pełne wyniki Egzaminu ósmoklasisty, który się odbył w dniach 24-26 maja 2022 r.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom bardzo dobrego wyniku.

Szkoła na tle wszystkich zdających w kraju

PrzedmiotWynik procentowy %Stanina (1-9)WrocławDolny ŚląskPolska
Język polski667665860
Matematyka738695557
Język angielski909796867

Stanina 9. oznacza poziom najwyższy, 8. – bardzo wysoki, stanina 7. – wysoki. Więcej o skali staninowej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_staninowa

Nauczanie dwujęzyczne

Nasza szkoła umożliwia od 7 klasy naukę w klasach dwujęzycznych. W zależności od klasy, przedmiotami nauczonymi z elementami języka angielskiego może być matematyka, biologia, geografia, informatyka lub plastyka. Uczniowie w klasach dwujęzycznych mają dodatkowe 2 godziny języka angielskiego.

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty w klasach dwujęzycznych

PrzedmiotKlasa 8b Wynik %Klasa 8b StaninaKlasa 8c Wynik %Klasa 8c StaninaKlasa 8d Wynik %Klasa 8d Stanina
J. polski728667738
Matematyka829748829
J. angielski979919949

W roku szkolnym 2022/2023 Egzamin ósmoklasisty zaplanowany jest w dniach 23-25 maja 2023 r. w terminie głównym.

W celu ułatwienia uczniom zdobycia wiedzy, umiejętności matematycznych i przygotowanie się do Egzaminu ósmoklasisty, szkoła w roku szkolnym 2022/2023, podobnie  jak w roku poprzednim zapewnia w klasach V-VIII dodatkową godzinę lekcji matematyki.