Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w budynku B

Październik na całym świecie to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W tym roku przebiega pod hasłem Czytanie dla pokoju i wewnętrznej harmonii. Wszystkich uczniów klas 5-8 zapraszam do udziału w czytelniczych akcjach i konkursach. Szczegółowe informacje znajdziecie w Centrum Informacyjnym lub u łączników z CI.

Quiz Znajdź w Centrum Informacyjnym…

Quiz składa się z czterech rund. W każdy poniedziałek października w Centrum Informacyjnym czekać będą na Was zadania dotyczące umiejętności poruszania się wśród księgozbioru Centrum, wyszukiwania określonych książek oraz odnajdywania w nich odpowiedzi na zadane pytania. Rozwiązanie wszystkich zadań należy dostarczyć do 28 października. Na zwycięzców czekają nagrody i dyplomy.

Akcja Podaruj książkę bibliotece szkolnej

Podaruj książkę bibliotece szkolnej z okazji jej święta! Biblioteka czeka na lektury oraz inne tytuły literatury pięknej, w tym również poezji, czy też literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin. Biblioteka liczy na Waszą życzliwość i hojność!

Konkurs plastyczny na plakat Książki uczą budować dobre relacje

Wykonaj plakat ilustrujący hasło Książki uczą budować dobre relacje. Wykonany dowolną techniką plakat, w formacie A4, należy przynieść do CI do 21 października. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z plastyki. Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Czytelnicze spotkania Czytanie dla pokoju i wewnętrznej harmonii

W drugim i trzecim tygodniu października odbędą się spotkania czytelnicze dla klas 5-6 oraz dla klas 7-8. By wziąć udział w spotkaniu należy:

  1. wybrać książkę, która odpowiada o tym, jak budować i dbać o dobre relacje między ludźmi oraz o swoją wewnętrzną harmonię,
  2. przygotować swój bilet wstępu – na kartce A4 napisz tytuł oraz nazwisko i imię autora wybranej książki oraz krótką wypowiedź pisemną (5-10 zdań), zaczynającą się zdaniem: „Ta książka uczy, jak budować pokój między ludźmi i w sobie samym, ponieważ…”,
  3. przyjść na spotkanie z biletem oraz wybraną książką.

W trakcie spotkania uczestnicy opowiedzą o wybranych przez siebie książkach. Za przygotowanie się do spotkania i przedstawienie swojej książki każdy otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego. Jeżeli chcesz wziąć udział w spotkaniu – zgłoś się do łącznika klasowego z CI.

Serdecznie zapraszam
Wanda Jełowicka