konkurs plakat

Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowy aniołek lub stroik”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie dzieci z klas 1-3 Naszej Szkoły.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowy Aniołek” jest Świetlica szkolna w szkole Podstawowej nr 71 im. Zesłańców Sybiru we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Cele i temat:
Tematem konkursu jest „Bożonarodzeniowy Aniołek lub Stroik”

Cele konkursu:

  • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
  • Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
  • Prezentacja anioła oraz stroika jako elementu tradycji Świąt Bożego Narodzenia
  • Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych
  • Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań
  • Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do klas 1-3

Technika prac: Praca przestrzenna wykonana dowolną techniką. Nie przyjmujemy prac płaskich(rysunków)

Praca musi być opisana (imię, nazwisko, klasa)

Termin składania prac: prace należy składać do 12 grudnia 2022r do sali 14.

Ocena i nagrody:
Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

  • dobór i wykorzystane materiały
  • Wkład pracy – samodzielność
  • Estetyka prac
  • Walory plastyczne

Organizator przewiduje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

Informację przygotowała p. Urszula Taborek

konkurs plakat