Opłata za obiady kwiecień 2023r.

Miesięczna opłata za obiady w kwietniu wynosi 120 zł. (16 dni x7,5 zł/obiad).

Termin płatności do 25 Marca

Obiady zamawiamy z użyciem panelu rodzica:

https://wroclawsp71.loca.pl