XXVII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023.

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023.

Do konkursu można zgłosić utwór literacki o dowolnej tematyce. Rodzaj utworu również jest dowolny. Może to być wiersz lub proza (opowiadanie, bajka, dramat, kartka z pamiętnika…). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nawet 6 swoich prac. Utwory prozatorskie nie mogą przekroczyć 9 tysięcy znaków ze spacjami (około 5 stron maszynopisu).

Termin nadsyłania prac upływa 23 czerwca 2023 r. Uczniów chętnych do udziału w konkursie proszę o przesłanie swoich prac na adres:

do 1 czerwca, żeby został jeszcze czas na ostateczną redakcję tekstu.

Wyniki zostaną ogłoszone w październiku 2023 roku. Równorzędnymi laureatami konkursu zostanie 100 najlepszych autorów. Ich utwory będą opublikowane w tomiku pokonkursowym.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w konkursie.

Wanda Jełowicka