Wakacyjny Konkurs Geograficzno-Czytelniczy „Czy tu… Czy tam… Czytam!”

Wspólnie z nauczycielami geografii zapraszam uczniów wszystkich klas 4-7 do udziału w Wakacyjnym Konkursie Geograficzno-Czytelniczym Czy tu… Czy tam… Czytam!  Oto zadanie konkursowe:

Zrób wakacyjne zdjęcie, na którym przedstawisz siebie czytającego/czytającą książkę w konkretnym miejscu geograficznym. Na zdjęciu musi być widoczna i wyraźna okładka czytanej książki oraz elementy krajobrazu lub elementy urbanistyczne (również tabliczki z nazwami miejscowości itp.), które pozwolą rozpoznać miejsce czytania. Uwaga! Książki nie mogą być przewodnikami turystycznymi!

Wydrukowane zdjęcia w formacie nie mniejszym niż 15×18 cm należy dostarczyć do Centrum Informacyjnego w budynku B do 20 września 2023. Z jednego miejsca można zgłosić na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia. Nie ma natomiast ograniczenia co do ilości sfotografowanych miejsc czytania.

Kryteria oceny zdjęć: czytelność okładki książki, elementy pozwalające zidentyfikować miejsce czytania, ostrość i odpowiednie naświetlenie zdjęcia, kompozycja zdjęcia. Jeżeli treść czytanej i sfotografowanej książki dotyczyć będzie miejsca, w którym zrobione jest zdjęcie – będzie to dodatkowy mocny atut przy ocenie fotografii.

Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku. Na laureatów czekają nagrody, dyplomy oraz celujące cząstkowe oceny z geografii. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni bardzo dobrymi cząstkowymi ocenami z geografii za aktywność.

Serdecznie zapraszam

Wanda Jełowicka