Przyroda w naszych sercach. Przedstawienie „Zielony Kapturek i Wilk Ekolog”

20 czerwca uczniowie klas czwartych dwukrotnie przedstawili młodszym kolegom i koleżankom spektakl bajkowo-ekologiczny pt. „Zielony Kapturek i Wilk Ekolog”. W bajkowej oprawie znane postacie poruszały problemy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Dzieci klas 1-3 miały możliwość aktywnie uczestniczyć w spektaklu, odpowiadając na pytania, związane z zagadnieniami o tematyce przyrodniczej.

To innowacyjny, kreatywny sposób edukacji przyrodniczej, w połączeniu z wielozmysłowym, emocjonalnym podejściem i  uwrażliwianiem na potrzebę dbania o środowisko już od najmłodszych lat. Wspaniała zabawa, podczas której dzieci uczyły się, jak podejmować każdego dnia właściwe decyzje i jaki one mają skutek globalny w ochronie zasobów środowiska.

Spektakl był podsumowaniem całorocznej edukacji i aktywności o tematyce przyrodniczej. Gratulacje dla wszystkich uczniów zaangażowanych w przygotowaniu przedstawienia.

Informację przygotowała p. Iwona Piórkowska-Stryczek